SRS med Peer Instruction

Målet med Peer Instruction (PI) er at studentene diskuterer sin forståelse av fagstoffet med hverandre og får mulighet til å gjøre korreksjoner og utfordre hverandres forståelse.

Ønsker du å dra virkelig nytte av SRS, kan du bruke det sammen med metoden som går under Peer Instruction (PI).

En viktig del av læringsprosessen er å sette ord på kunnskapen og bygge kunnskap gjennom diskusjon. Mange har erfart hvordan man tror at noe er forstått, men i det øyeblikket vi skal sette ord på det og forklare for andre så stopper det opp. Så viser det seg at dybdeforståelsen slett ikke er på plass likevel. Dessuten er evnen til faglig muntlig kommunikasjon en viktig generisk kompetanse.

SRS med PI er en metode som sørger for at studentene snakker om det de prøver å forstå. Ved å høre en annen students misoppfatninger eller famlende forklaring av et helt nytt begrep kan begge parter bearbeide lærestoffet. Læring er en krevende prosess som skjer inne i studentens hode. Denne metoden tar dette på alvor.  

I en typisk undervisningssekvens med PI (se diagram), gir du som foreleser eller lærer en kort presentasjon av lærestoffet. Deretter stilles et konseptuelt spørsmål med SRS. Om flere enn 70 % svarer riktig, kan du eller en student gjennomgå svaret for å sikre at alle har forstått det. Det er ikke noen vits å bruke mer tid på dette spørsmålet siden så mange har fått det til. Om færre enn 30 % svarer riktig, så er ikke studentene modne for dette konseptet, og du kan vente med å forklare det til en senere forelesning eller du må gjennomgå fagstoffet på nytt på en annen måte. Derimot, om  30-70 % svarer riktig, er det hensiktsmessig å åpne for PI. Da kobler du to studenter sammen og gir dem alt fra 2-5 minutter til å argumentere og begrunne sine svar overfor hverandre. Det er en fordel om du klarer å koble studenter som har svart forskjellig.  Deretter kan du stille spørsmålet på nytt med SRS. Du vil nå forhåpentligvis se en forbedring. Til slutt bør du eller en student gjennomgå svaret i plenum for å sikre at alle er med på tankegangen.

Diagrammet er oversatt fra Schell, J., Lukoff, B., & Mazur, E. (2013)

Av Thomas Frågåt, Cathrine W. Tellefsen
Publisert 13. mars 2017 08:14 - Sist endra 13. mars 2017 08:14