InterAct – utdanning i tråd med morgendagens utfordringer

Med interAct skal vi gjennomgå og omstrukturere studieprogrammene våre. Målet er å skape en robust, tverrfaglig utdanning med utgangspunkt i hvilke ferdigheter vi mener studentene kommer til å trenge i en livslang arbeidskarriere.

Omsnudd læringsmodell

Med InterAct ønsker vi å utfordre den tradisjonelle modellen for undervisning. Denne modellen ser slik ut:

Figur

Med denne modellen er det emneansvarlige og gruppelærere som i stor grad styrer emner og undervisning, de såkalte innsatsfaktorene. Problemet med en slik undervisningssmodell er at resultatet som kommer ut i enden blir litt tilfeldig, litt for avhengig av enkeltpersoner. Med InterAct snur vi om på denne tradisjonelle modellen. Vi plasserer målet med utdanningen først i undervisningsmodellen. MN-fakultetets mål er at studenten skal lykkes faglig og profesjonelt, og den nye, omsnudde undervisningsmodellen blir slik:

Figur

Med en slik omsnudd modell ser vi at emner og undervisning følger som naturlig resultat av det overordnede målet om at kandidatene skal lykkes faglig og profesjonelt. Helt konkret betyr denne omsnudde modellen at faglederne må finne ut hva som kreves av for eksempel en farmasøyt eller en kjemiker som skal lykkes, og så sette opp læringsmålene i studieprogrammene deretter. Slik vil MN-fakultetet utdanne fremtidens fagpersoner – fagpersoner som både forstår dagens arbeidsliv, og er med på å forme morgendagens.

Publisert 17. des. 2015 11:28 - Sist endra 9. des. 2021 14:05