Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter som gjennomføres ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

InterAct

Med InterAct lager vi nye, tverrfaglige studieprogram med utgangspunkt i de utfordringene vi tror studentene kommer til å møte i en livslang arbeidskarriere.