Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter som gjennomføres ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

InterAct

Med InterAct har vi laget nye, tverrfaglige studieprogram med utgangspunkt i de utfordringene vi tror studentene kommer til å møte i en livslang arbeidskarriere. Selv om de nye studieprogrammene er lansert, er InterAct et kontinuerlig prosjekt der målet er å øke kvaliteten i utdanningene våre.