Aktiv læring

På MN-fakultetet ønsker vi at flest mulig skal lære mest mulig. Læring er hardt arbeid. Aktive læringsformer legger til rette for dette arbeidet.

På denne nettsiden kan du finne hjelp og inspirasjon til planlegging av undervisning.