REAL Prat – samarbeid mellom emneansvarlig og gruppelærere

KURT inviterer til en REAL Prat for å forberede høstsemesteret.

Samarbeidet mellom emneansvarlige og gruppelærere er avgjørende for å sikre god undervisning.Gruppelærerne er en viktig ressurs i undervisningen og for det sosiale samspillet blant studentene, både på campus og digitalt.

I dette seminaret får du gode råd for hvordan du kan planlegge for et godt samarbeid med gruppelærerne i emnet ditt. Du får høre eksempler på hvordan andre undervisere planlegger og gjennomfører samarbeidet med gruppelærerne sine, med fokus på hva som er viktig i ulike emner. 

Korte innledninger og erfaringsdeling:

  • Tor Ole Odden, postdoktor ved CCSE:Læringsassistent-programmet
  • Åsmund H. Eikenes, førstelektor ved KURT: MNKOM4000 Forskningsformidling
  • Tone F. Gregers, førstelektor ved IBV/KURT: BIOS1110 Celle- og molekylærbiologi

Vi åpner for spørsmål og diskusjon fra deltagerne.

Påmelding

Publisert 4. juni 2020 16:07 - Sist endret 4. juni 2020 16:07