Eivind DAHL: Homologien til K(Z,3) som Hopf algebra

Et Eilenberg-Mac Lane rom K(G,n) er bestemt av å ha homotopigruppe G konsentrert i dimensjon n (og 0 ellers), og representerer n-te kohomologi med koeffisienter i G opp til homotopi. Barkonstruksjonen på K(G,n) gir et nytt rom BK(G,n)=K(G,n+1) som selv er en topologisk gruppe. Diagonalen G--->GxG og multiplikasjonen GxG--->G induserer en multiplikasjon på mod p homologigrupper, og gjør denne til en koalgebraisk ring (eller Hopf algebra). Jeg vil konstruere en spektralsekvens av Hopf algebraer (bar spektralsekvensen) som beregner homologi av K(G,n+1) gitt homologi av K(G,n) (for homologiteorier med en Künneth-formel), og vil så beregne mod p-homologi av K(Z,3)=BK(Z,2) som Hopf algebra.   

Publisert 27. mars 2014 15:55 - Sist endret 4. sep. 2014 12:15