Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 3. des. 2015 10:004. des. 2015 17:00, B108 NHA

På vegne av NFR-prosjektet Topologi i Norge arrangeres det et topologi-møte ved Universitetet i Oslo torsdag 3. desember og fredag 4. desember 2015.  Ytterligere opplysninger kommer på denne siden ettersom de blir tilgjengelige.

Tid og sted: 10. nov. 2015 10:1512:00, B 71

In this talk I will present the Real algebraic K-theory construction of Hesselholt and Madsen, and discuss some on-going joint work with Ib Madsen. Real algebraic K-theory is a functor that to a ring A with anti-involution associates a genuine C_2-equivariant spectrum KR(A). Here C_2 denotes the cyclic group of order two. The underlying spectrum of KR(A) has the homotopy type of K(A), the usual K-theory space of A in the sense of Quillen, and the C_2-fixed point spectrum is weakly equivalent to the Hermitian K-theory of A. I will talk about generalizations of known theorems for algebraic K-theory to KR, including delooping results, "fundamental" theorems and group completion.

Tid og sted: 27. okt. 2014 10:1512:00, B 62 NHA

Jeg vil definere Singerkonstruksjonen R_+(M) og gjennomføre Adams-Gunawardena-Millers bevis av Lins teorem.  

Tid og sted: 20. okt. 2014 10:1512:00, B 62 NHA

Jeg vil snakke om de endelige underalgebraene A(n) i Steenrodalgebraen, analysere A(n)-modulstrukturen til den kontinuerlige kohomologien til Tatekonstruksjonen, og skissere Lin-Davis-Mahowald-Adams' bevis av Lins teorem. 

Tid og sted: 13. okt. 2014 10:1512:00, B 62 NHA

Jeg avslutter reduksjonen av Segalformodningen til et algebraisk spørsmål om en Ext-ekvivalens, og vil se i mer detalj på hvordan Pontryagin--Thom-konstruksjonen brukes til å bevise Wirthmüller- og Adams transfer-ekvivalensene i stabil ekvivariant homotopiteori. 

Tid og sted: 22. sep. 2014 10:1512:00, B 62 NHA

Jeg vil vise hvordan Segalformodningen kan omformuleres, ved hjelp av Tatekonstruksjonen, norm-restriksjonssekvensene, Warwick dualitet og Adams' transferekvivalens, til en form som lettere lar seg bevise v.h.a. den algebraiske Singerkonstruksjonen. Dette er det andre i en serie foredrag som sikter mot å gi et bevis for en versjon av Segalformodningen i motivisk homotopiteori. 

Tid og sted: 15. sep. 2014 12:1514:15, B 70 NHA

Motivert av Atiyah og Segals kompletteringsteorem for ekvivariant topologisk K-teori formulerte Graeme Segal en tilsvarende formodning om ekvivariant stabil kohomotopi. Jeg vil minne om hva teoremet og formodningen sier, og vise hvordan Segalformodningen kan omformuleres, ved hjelp av norm-restriksjonssekvensene, til en form som lettere lar seg bevise v.h.a. den algebraiske Singerkonstruksjonen. Tanken er at dette skal være det første av en serie foredrag som sikter mot å gi et bevis for en versjon av Segalformodningen i motivisk homotopiteori. Dette var temaet for Thomas Gregersens PhD-avhandling fra 2012.

 

Tid og sted: 2. apr. 2014 12:1514:00, B 63 NHA

Et Eilenberg-Mac Lane rom K(G,n) er bestemt av å ha homotopigruppe G konsentrert i dimensjon n (og 0 ellers), og representerer n-te kohomologi med koeffisienter i G opp til homotopi. Barkonstruksjonen på K(G,n) gir et nytt rom BK(G,n)=K(G,n+1) som selv er en topologisk gruppe. Diagonalen G--->GxG og multiplikasjonen GxG--->G induserer en multiplikasjon på mod p homologigrupper, og gjør denne til en koalgebraisk ring (eller Hopf algebra). Jeg vil konstruere en spektralsekvens av Hopf algebraer (bar spektralsekvensen) som beregner homologi av K(G,n+1) gitt homologi av K(G,n) (for homologiteorier med en Künneth-formel), og vil så beregne mod p-homologi av K(Z,3)=BK(Z,2) som Hopf algebra.   

Tid og sted: 27. mai 2013 14:1516:00, NHA B 70

Bjørn Jahren fortsetter seminaret om 4 mangfoldigheter.

Tid og sted: 13. mai 2013 14:1516:00, B70 NHA

Bjørn Jahren fortsetter seminaret om 4 mangfoldigheter.

Tid og sted: 29. apr. 2013 14:1516:00, B 70 NHA

Bjørn Jahren fortsetter seminaret om 4-mangfoldigheter og vil nå snakke om Clifford-algebraer, Spin-bunter og Spin^c-strukturer på 4-mangfoldigheter.

Tid og sted: 15. apr. 2013 14:1516:00, B70 NHA

Geir Ellingsrud fortsetter seminaret om 4-mangfoldigheter.

Tid og sted: 8. apr. 2013 14:1516:00, B70 NHA

Geir Ellingsrud fortsetter seminaret om 4-mangfoldigheter og  om elliptiske fibrasjoner.

Tid og sted: 18. mars 2013 14:1516:00, NHA B 70

Geir Ellingsrud fortsetter seminaret om 4-mangfoldigheter og denne gangen snakker han om elliptiske fibrasjoner.

Tid og sted: 11. mars 2013 14:1516:00, B70 NHA

Geir Ellingsrud fortsetter seminaret om 4-mangfoldigheter

Tid og sted: 4. mars 2013 14:1516:00, B 70 NHA

Vi vil gi en kortfattet intoduksjon til  algebraiske flater og en like kortfattet oversikt over Enriques-Kodaira klassifikasjonen.

Tid og sted: 18. feb. 2013 14:1516:00, NHA

Bjørn Jahren fortsetter seminaret om 4-mangfoldigheter i uke 8

(ikke seminar i uke 7).

Tid og sted: 4. feb. 2013 14:1516:00, B 70 NHA

Bjørn Jahren fortsetter seminaret om 4-mangfoldigheter.

Tid og sted: 28. jan. 2013 14:1516:00, B 70 NHA

Dette semesteret arrangerer vi et seminar om 4-mangfoldigheter, et felt som burde interessere både topologer og algebraiskgeometere. Dessuten, siden vi nå er i samme avdeling, bør vi jo ha noe felles aktivitet. Et overordnet mål er å studere komplekse flater opp til diffeomorfi. Det konkrete programmet vil bli til underveis, men emner vi regner med å komme innom inkluderer - Topologisk klassifikasjon av enkeltsammenhengende, kompakte   4-mangfoldigheter (Freedman) - Donaldsons teorem om snittformen til differensiable 4-mangfoldigheter - Enriques-Kodaira klassifikasjon av komplekse flater - Seiberg-Witten teori.

Vi starter opp mandag 28. januar 1415-1600 i B70 med at Bjørn snakker om snittformen og den topologiske teorien. Bjørn Jahren og Geir Ellingsrud

Tid og sted: 6. des. 2012 10:007. des. 2012 17:00, Aud. 2 VB
Tid og sted: 5. sep. 2012 14:1516:00, B71 NHA

Abstract: Klassifikasjon av mangfoldigheter leder ofte til spørsmål om h-kobordente mangfoldigheter er homeomorfe eller ikke. Jeg skal presentere noen nye resultater av Slawomir Kwasik og meg selv om dette viktige problemet. 

Tid og sted: 15. juni 2012 10:1512:00, B62 NHA

Jeg vil snakke om en flettet monoidal diagram kategori av B-rom, Quillen ekvivalent til simplisielle mengder, der kommutative monoider svarer til doble løkkerom i simplisielle mengder. For enhver liten flettet monoidal kategori har jeg konstruert en kommutativ B-roms monoide slik at homotopigrensen av den er svakt ekvivalent til nerven av den flettede monoidale kategorien.Dette gir en modell for alle doble løkkerom siden Fiedorowicz, Stelzer og Vogt viser at alle doble løkkerom er svakt ekvivalente til en nerven av en flettet monoidal kategori i en artikkel fra september 2011. 

Tid og sted: 26. jan. 2012 12:1514:00, B 63 NHA

For simplisielle mengder X og Y gir projeksjonene X x Y -> X og X x Y -> Y fra produktet ned på henholdsvis første og annen faktor opphav til en simplisiell avbildning f : Sd( X x Y ) -> Sd X x Sd Y fra den normale oppdelingen av produktet til produktet av oppdelingene. Vi viser at for endelige simplisielle mengder X og Y er denne en simpel avbildning, det vil si at når vi går over til topologiske rom så er punktinversene |f|^{-1}(p), p element i |Y|, kontraktible.