John Rognes: Segalformodningen via Tate- og Singer-konstruksjonene

Jeg vil vise hvordan Segalformodningen kan omformuleres, ved hjelp av Tatekonstruksjonen, norm-restriksjonssekvensene, Warwick dualitet og Adams' transferekvivalens, til en form som lettere lar seg bevise v.h.a. den algebraiske Singerkonstruksjonen. Dette er det andre i en serie foredrag som sikter mot å gi et bevis for en versjon av Segalformodningen i motivisk homotopiteori. 

Publisert 16. sep. 2014 08:13 - Sist endret 16. sep. 2014 08:13