John Rognes: A(n)-A(n-1)-bimoduler og Lins teorem

Jeg vil snakke om de endelige underalgebraene A(n) i Steenrodalgebraen, analysere A(n)-modulstrukturen til den kontinuerlige kohomologien til Tatekonstruksjonen, og skissere Lin-Davis-Mahowald-Adams' bevis av Lins teorem. 

Publisert 16. okt. 2014 14:08 - Sist endret 16. okt. 2014 14:09