John Rognes: Singerkonstruksjonen

Jeg vil definere Singerkonstruksjonen R_+(M) og gjennomføre Adams-Gunawardena-Millers bevis av Lins teorem.  

Publisert 26. okt. 2014 22:01