English version of this page

Modellering og maskinlæring for vannkraft

To ledige stillinger: en PhD og en Post doc. 

 

Vannkraft er en ledende fornybar energikilde hvor Norge har en betydelig posisjon. Faktisk produseres over 90% av strøm i Norge ved vannkraft. Likevel har vi i senere tid sett betydelige fluktuasjoner i strømpriser drevet mye usikkerhet i vannbeholdningen i de enkelte vassdrag. Dette prosjektet tar sikte på å benytte modellering og maskinlæring for å bedre forståelsen av vannbeholdingen. 

Bildet kan inneholde: rektangel, gest, anlegg, kvist, gjøre.

Ulike vassdragmønster, bestemt av topografi. 

Om prosjektet

I dette prosjektet vil vi utforske multi-fysikk simuleringsmodeller for vanntransport i ulike vassdrag som vist i figur. Dynamikken i vassdragene, styrt av vær og topografi, er en kobling av porøs strømning i jordskorpen koblet med viskøs strømning i bekker og elver, koblet til snø- og issmelting. Selv i regulerte vassdrag ser man ofte flom på grunn av uforutsette vannføring. I dette prosjektet ønsker vi å bedre forståelsen med multi-fysikk simuleringer basert på metodikk ofte brukt i bio-mekanikk og geo-fysikk. Blant annet inngår koblede differensial likninger av ulik dimensjon (1D, 2D, 3D). 

 

Publisert 19. jan. 2022 18:18 - Sist endret 22. feb. 2022 08:17