English version of this page

Mekano-kjemisk samspill i formasjonen av intraluminale vesikler

Om prosjektet

I dette prosjektet vil vi utvikle en ny forståelse av de mekaniske og biofysiske prosessene som bestemmer dannelsen av membranblåser (vesikler) inne i cellen. Denne prosessen inneholder en fascinerende membrandynamikk, men mye viktigere er det at den regulerer cellens interne og eksterne kommunikasjon, der irregulariteter i prosessen kan linkes til flere sykdommer deriblant kreft. I dag mangler vi en presis modell som kan forklare denne prosessen, noe vi vil utvikle gjennom matematiske modeller og beregningsverktøy i tett samarbeid med eksperimentelle cellebiologer. 

Gå til engelsk versjon av denne siden for å lese mer om prosjektet.

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektnummer: 263056

 

 

 

 

Publisert 25. sep. 2017 14:25 - Sist endret 25. sep. 2017 14:25