Deltakere i Positivitet og geometri av høyere kodimensjon sykler

Navn Telefon E-post Emneord
John Christian Ottem Førsteamanuensis +47-22855930 johnco@uio.no
Jørgen Vold Rennemo Postdoktor jorgeren@uio.no Algebra og algebraisk geometri