Deltakere i Positivitet og geometri av høyere kodimensjon sykler

Navn Telefon E-post Emneord
John Christian Ottem Førsteamanuensis +47-22855930 johnco@math.uio.no
Jørgen Vold Rennemo Postdoktor jorgeren@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri