English version of this page

Wave-current-body interaction (avsluttet)

I dette prosjektet ser vi på bølge- og strømpåvirkningen på faste og flytende vindturbiner offshore.

For mer informasjon, se prosjektets engelske hjemmeside.

Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 13. okt. 2011 15:07 - Sist endret 11. feb. 2021 10:03

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere