English version of this page

Wave-current-body interaction (avsluttet)

I dette prosjektet ser vi på bølge- og strømpåvirkningen på faste og flytende vindturbiner offshore.

For mer informasjon, se prosjektets engelske hjemmeside.

Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 13. okt. 2011 15:07 - Sist endret 24. mars 2015 10:50

Deltakere

  • Atle Jensen
  • Svein Vesterby
  • Magnus Vartdal
  • Arne Bøckmann
  • John Grue
Detaljert oversikt over deltakere