Deltakere i Inversion of radar remote sensing images and deterministic prediction of ocean waves

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Karsten Trulsen Professor +47-22855833 +47-41322402 karstent@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Atle Jensen Professor +47-22855841 +47-92462282 (mob) atlej@math.uio.no Fluidmekanikk, Mekanikk
Tore Magnus Arnesen Taklo
Abushet Simanesew
Susanne Støle-Hentschel Stipendiat +47-22855858 susanhen@math.uio.no Fluidmekanikk, Mekanikk