Deltakere i Inversion of radar remote sensing images and deterministic prediction of ocean waves

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Karsten Trulsen Professor +47 22855833 +47-41322402 karstent@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk, ikkelineære bølger, freakbølger
Atle Jensen Professor +47 22855841 +47 92462282 (mob) atlej@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Tore Magnus Arnesen Taklo
Abushet Simanesew
Susanne Støle-Hentschel