English version of this page

Inversion of radar remote sensing images and deterministic prediction of ocean waves (avsluttet)

Gå til engelsk versjon av denne sida for å lese meir om prosjektet. 

Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 13. feb. 2012 13:52 - Sist endret 11. feb. 2021 10:03

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere