MFUs designmanual

Diverse filer som blir brukt av Matematisk fagutvalg og dets medlemmer. 

Innholdsoversikt over mappen Filer:

  • quizmal.tex - Mal for quizen Matematisk fagutvalg arrangerer på Matematisk institutts årlige sommerfest
  • MFU-logo.png - Matematisk fagutvalgs logo i PNG-format
  • MFU-logo.svg - Matematisk fagutvalgs logo, originalfilen i SVG-format
  • MFU.zip - LaTeX-klasse for referater, agendaer og andre offisielle dokumenter fra fagutvalge

En Beamermal for Matematisk institutt, som kan bli brukt for presentasjoner for MFU med valget "MFU": https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/profil-trykk/mn/matematisk-institutt/

Publisert 10. sep. 2015 14:08 - Sist endret 12. nov. 2015 14:21