Andreas Carlson får NANO21-millioner

Som følge av ekstra bevilginger til banebrytende forskning er 19 ekstra søknader innvilget fra Norges Forskningsråd. 

Det er av denne potten Andreas Carlson får tildelt midler til sitt prosjekt Nano- and micro- poro-elastic fog nets for water harvesting.

Matematisk institutt gratulerer!

Prosjektleder Andreas Carlson

Prosjektleder Andreas Carlson

Prosjektet skal vare i fire år og vil gi seksjon for Mekanikk nye rekrutteringsstillinger og aktivitet. Andreas skal sammen med andre forskere fra UiO i tillegg til forskere fra USA og Tyskland bruke de neste årene for å finne ut mer om tåke-nett og hvordan disse kan forbedres.

Om prosjektet forteller Andreas: "Mangel på tilgang til rent vann gir i dag store globale utfordringer. Mange av de som strever med vannmangel mangler nedbør, men har derimot tilgang til tett tåke der eksempler inkluderer Kanariøyene, Marokko, Chile og Sør Afrika. Vi vil i dette prosjektet utvikle en bedre forståelse for hvordan dråpene i tåken kan høstes ved hjelp av nye materialer som skal brukes i et tåke-nett (fog net). Prosjektet vil utvikle en dypere forståelse av samspillet mellom dråpene og det poro-elastiske materialet som vi håper kan forbedre design og effekten til tåke-nett."

 

 

Les mer om NFRs ekstratildeling her.

Publisert 24. jan. 2020 14:26 - Sist endret 24. jan. 2020 14:26