Aktuelt

Aktuelle studiesaker

Aktuelle forskningssaker

 • Svalbard_felt_Woice1 Atle Jensen får Petromaks-millioner 1. feb. 2018 13:15

  Prosjektet Dynamics Of Floating Ice (DOFI) har blitt tildelt 12,8 millioner fra PETROMAKS2-programmet hos Norges Forskningsråd.

  Prosjektleder Atle Jensen og forskningsgruppen i mekanikk skal sammen med forskere fra Alaska, Paris, Svalbard og Meteorologisk institutt bruke de neste årene for å finne ut mer om bevelser i is og isfjell og utvikle metoder for å forbedre varsling for å øke sikkerheten ved aktiviteter i Arktis.

  Matematisk institutt gratulerer!

 • giulian Giulia di Nunno får Toppforsk-millioner 31. jan. 2018 11:53

  Toppforsk-prosjektet heter Stochastics for time-space Risk Models (STORM). Prosjektleder professor Giulia di Nunno og forskningsgruppen i stokastisk analyse er med denne tildelingen sikret gode år fremover!

  I år går Fellesløftet til ordningen Toppforsk som er en målrettet satsning for å sikre god, langsiktig finansiering av forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende på sitt felt. Fellesløftet er et spleiselag mellom universitetene og Norges forskningsråd.

  Matematisk institutt gratulerer!