Aktuelt

Aktuelle studiesaker

Aktuelle forskningssaker

  • 2_havet_matematikk_atle_jensen Matematikere løser isgåten i Arktis 11. mai 2020 07:00

    Matematikerne beregner nå hvordan bølgene bryter opp isen i Arktis. Da kan både værmeldingene og havprognosene bli mye bedre enn i dag.

  • 2_havet_korallrev Matematikk kan redde korallrevene i havet 14. apr. 2020 08:52

    Kaldtvannskorallrevene utenfor Vesterålen er havets lunger. De får maten fra enorme undervannsbølger. Matematiske beregninger kan vise at de omkringliggende havområdene må fredes.