Jens Erik Fenstad (1935-2020)

Det var med sorg vi mottok beskjeden om at professor Jens Erik Fenstad døde 13. april, to dager før han skulle fylle 85 år. På en reise til Spania ble han smittet av covid 19-viruset, og livet sto ikke til å redde.

Bildet kan inneholde: offisielt, eldre, portrett, business.
Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi/Abelprisen

Jens Erik vokste opp i Trondheim og begynte sine studier ved NTH. Ingeniørfag passet ikke for ham, og han søkte seg til Universitetet i Oslo der han kom i kontakt med filosofimiljøet rundt Arne Næss. Veien gikk videre til Matematisk institutt der han tok magistergraden og hadde studieopphold ved Berkeley og Stanford. I 1962 giftet han seg med statistikeren Grete Usterud.

I 1968 tiltrådte Jens Erik et nyopprettet professorat i logikk ved Matematisk institutt, men opprettholdt kontakten med filosofimiljøet. Hans første oppgave var å utgi de samlede arbeidene til Thoralf Skolem, og dette ble raskt til et større prosjekt for å etablere instituttet som et sentrum for matematisk logikk. Jens Erik utviklet et moderne undervisningstilbud, og fem av hans studenter fikk etter hvert professorater ved norske universiteter. Selv arbeidet han på flere felt innen matematisk logikk, og spesielt sto forbindelsen mellom logikk og lingvistikk hans faglige hjerte nært. Her publiserte han flere artikler og bøker langt utover pensjonsalder.

Jens Erik gjorde en stor innsats innenfor mange institusjoner og organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Blant annet var han prorektor ved Universitetet i Oslo fra 1989 til 1992, og
president for «International Union of History and Philosophy of Science, Division for Logic, Methodology and the Methods of Science». Han spilte også en sentral rolle under opprettelsen av Abel-prisen i matematikk, og var ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.

Våre tanker går til Jens Eriks kone Grete og familien.

Geir Dahl, Tom Lindstrøm og Dag Normann på vegne av hele Matematisk Institutt, UiO. 

 

Les også Dagfinn Føllesdals nekrolog i Infomats aprilnummer.

Publisert 29. apr. 2020 12:26 - Sist endret 29. apr. 2020 12:26