Skoleelever tar MAT1100U ved UiO

45 elever tok eksamen i april – ingen strøk

Like mange nye elever tyvstarter til høsten

 

Våren 2020 har vært spesiell, men til tross for koronatider har 45 elever fra 15 videregående skoler på en briljant måte avsluttet studieåret med svært gode eksamensresultater i MAT1100U. Like mange nye elever har meldt interesse for å ta emnet i skoleåret 2020/2021, velkommen skal de være.

Bildet kan inneholde: rom, begivenhet, bygning.

Fra midtveiseksamen i MAT1100U i desember 2019.  Foto: Nils Voje Johansen, Matematisk institutt

Fra fysiske forelesninger til Zoom

De unge studentene fra Oslo og Akershus tok emnet MAT1100U – Kalkulus i skoleåret 2019/2020. Som mange andre måtte de over på digitale Zoom-forelesninger og regneøvelser fra midten av mars. Mandag 27. april var de oppe til digital hjemmeeksamen, og dermed var de første i løypa ved Matematisk institutt.

Nå foreligger eksamensresultatene, og de er meget bra. Ingen stryk. Karakterskalaen er i år bestått/ikke bestått, så det er ikke mulig å gi noe karaktersnitt, men mange leverte svært gode besvarelser. Det pleier vanligvis å være gode resultater på MAT1100U, men det har bare skjedd én gang tidligere at alle har bestått. Og resultatet skyldes ikke at eksamen denne gang var lettere. Oppgavene var sågar noe mer generelle og analytiske enn vanlig, men de 45 elevene svarte godt for seg.

 

En svært fornøyd instituttleder

«Vi er svært glade for at MAT1100U-elevene har klart seg så godt på eksamen, til tross for utfordrende undervisningssituasjon! Dette er flinke elever, og vi håper at de vil satse på studier i realfag og matematikk, gjerne hos oss, naturligvis», sier Geir Dahl, instituttleder ved Matematisk institutt, og fortsetter: «Matematikk er fundamentet for mange realfag og spiller en stadig mer sentral rolle. Jeg ønsker årets MAT1100U elever lykke til videre, og samtidig ønsker jeg velkommen til nye elever for neste skoleår! Takk også til foreleser Christin Borge for et flott opplegg, nok en gang!»

 

Elevene som nå har vært oppe til eksamen har erfaring fra digitale og fysiske forelesninger, og de kunne etter eksamen fortelle at de foretrakk å møtes på Blindern – men digitale forelesninger var også ok. Flere understreket imidlertid at det er enklere å holde fokus når man er i et felles rom. Ellers var de fulle av lovord over innsatsen til foreleser Christin og hennes gode medhjelpere, studentene Simon Foldvik og Nikolai Thode Opdan.

 

Vi gratulerer ung-studentene og ønsker dem lykke til med videre studier.

 

UiO kan snart ønske nye MAT1100U-elever velkommen

Et sikkert tegn på at mai nærmer seg, er at Matematisk institutt inviterer dyktige matematikkelever på videregående skole til informasjonsmøte om neste års MAT1100U. Siden vi i år ikke kunne samles på Blindern, ble de potensielle ungstudentene invitert til et digitalt informasjonsmøte onsdag 29. april. Rundt 50 elever deltok, og de kom fra 15 skoler i Oslo og Viken: Asker, Blindern, Edvard Munch, Elvebakken, Kongsskogen, Kristelig gymnasium, Kuben, Lillestrøm, Nadderud, Nydalen, Oslo katedralskole, Skedsmo, Sørumsand, Ullern, Valler.

 

Emnet MAT1100U er identisk med MAT1100, men foreleses over to semestre for elever som går på videregående skole og som allerede er ferdig med R1 og R2 og har fått karakteren 5 eller 6. Forelesningene er på kveldstid en gang i uka. Emnet inngår i de aller fleste realfaglige bachelorprogram ved UiO, så det vil være nyttig for alle som skal studere realfag eller teknologiske fag.

 

Rektor Svein Stølen ønsket velkommen til informasjonsmøtet og vektla spesielt hvor avhengig samfunnet er av realfag for å løse utfordringer vi står ovenfor og la til: «Lykke til med MAT1100U og fremtiden, og jeg håper med tiden å treffe mange av dere på våre bachelorprogram.»

Bildet kan inneholde: offentlig tale, begivenhet, orator, tale.
Rektor Svein Stølen på informasjonsmøtet for årets MAT1100-elever (april 2019).
Foto: Nils Voje Johansen, Matematisk institutt

Etter denne introduksjonen, gav foreleser Christin Borge en rask oversikt over litt av innholdet i MAT1100U og hva som kreves for å begynne å studere matematikk ved universitetet. Til det fikk hun god hjelp av Karoline Stabell og Sean Sasson, to av årets ungstudenter: «Vi er veldig fornøyd, MAT1100U har har gitt oss muligheten til å treffe andre på samme nivå og med samme interesse – og så får vi en tyvstart på universitetslivet. Selv med utfordrende koronatider har det gått greit med alternativ undervisning,» forklarte Sean.

 

Deretter gikk studieveileder Helene Båserud Mathisen gjennom hvordan du kan søke om opptak på studiet. Hun har samlet de mest sentrale punktene i et eget skriv (Praktisk informasjon om avvikling av undervisning og annet skoleåret 2020-2021) du finner det på emnets hjemmeside.

 

Interessert i søke opptak på MAT1100U?

Er du interessert i å begynne på MAT1100U, eller kjenner du noen som kan være interessert? Start med å se på siden til Ung-ordningen . Her finner du alt om opptakskrav og opptaksprosedyre. NB: Eleven må selv legge inn opplysninger i Søknadsweb innen søknadsfristen, og i dessuten må skolen melde på eleven. I år er søknadsfristen 1. juli.

 

Vil du vite mer om tilbudet kan du også ta kontakt med Nils Voje Johansen .

 

Publisert 14. mai 2020 13:49 - Sist endret 1. okt. 2020 11:40