Innkalling til møte i ph.d.-utvalget

Det innkalles herved til møte i ph.d.-utvalget torsdag 23. november 2017 kl. 9 på rom "End of the Line".

Dagsorden

  Godkjenning av innkalling
  Saker under eventuelt
Sak 07/2017 Gjennomgang av Utfyllende instituttregler ifm. innhold i opplæringsdel, per seksjon
Sak 08/2017

Forslag til innledende samtalemomenter - orientering ved arbeidsgruppa (Hans, Erik, Fred og Biljana). Vedlegg: Discussion Material for Newly Accepted PhD candidates and their Supervisors, så kalt “Lund samtaleverktøy”

Sak 09/2017 Kandidatundersøkelse - diskusjon. En undersøkelse ble nylig gjennomført for våre masterstudenter. Innhold i undersøkelsen og resultater. I 2008 gjennomførte instituttet lignende undersøkelse.
Sak 10/2017 Karriereveiledning for ph.d.-studenter - diskusjon innledet av Elisabeth Seland
Sak 11/2017 Eventuelt

 

Hans Brodersen
Ph.d.-utvalgsleder
Biljana Dragisic
Sekretær
Publisert 17. nov. 2017 17:41 - Sist endret 21. nov. 2017 13:23