Bjørn Gjevik

Professor emeritus
Emneord: Mekanikk, Fluidmekanikk

Publikasjoner

 • Lynge, Birgit Kjoss; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken & Gjevik, Bjørn (2013). Storm surge and tidal interaction in the Tjeldsund channel, northern Norway. Ocean Dynamics. ISSN 1616-7341. 63(7), s. 723–739. doi: 10.1007/s10236-013-0625-1.
 • Bondevik, Stein; Gjevik, Bjørn & Sørensen, Mathilde B. (2013). Norwegian seiches from the giant 2011 Tohoku earthquake. Geophysical Research Letters. ISSN 0094-8276. 40(13), s. 3374–3378. doi: 10.1002/grl.50639.
 • Teigen, Sigurd Henrik; Nilsen, Frank; Skogseth, Ragnheid; Gjevik, Bjørn & Beszczynska-Möller, A. (2011). Baroclinic instability in the West Spitsbergen Current. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. ISSN 2169-9275. 116. doi: 10.1029/2011JC006974.
 • Teigen, Sigurd Henrik; Nilsen, Frank & Gjevik, Bjørn (2010). Barotropic instability in the West Spitsbergen Current. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. ISSN 2169-9275. 115. doi: 10.1029/2009JC005996.
 • Lynge, Birgit Kjoss; Berntsen, J & Gjevik, Bjørn (2010). Numerical studies of dispersion due to tidal flow through Moskstraumen, northern Norway. Ocean Dynamics. ISSN 1616-7341. 60(4), s. 907–920. doi: 10.1007/s10236-010-0309-z.
 • Christensen, Ole; Kostylev, Vladimir; Longva, Oddvar; Thorsnes, Terje; Courtney, Robert C. & Gjevik, Bjørn (2009). Correlations of geological and biological elements in marine habitat mapping in glaciated areas; field tests from the coast of More and Romsdal County, western Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift. ISSN 0029-196X. 89(3), s. 229–246.
 • Pankratz, Normann; Natvig, Jostein Roald; Gjevik, Bjørn & Noelle, Sebastian (2007). High-order well-balanced finite-volume schemes for barotropic flows: Development and numerical comparisons. Ocean Modelling. ISSN 1463-5003. 18, s. 53–79. doi: 10.1016/j.ocemod.2007.03.005.
 • Gjevik, Bjørn (2006). Flo og fjære langs kysten av Norge. I Aksnes, Kaare (Red.), Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2007. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 8205354944. s. 48–51.
 • Orre, Steinar; Gjevik, Bjørn & LaCasce, Joseph H. (2006). Characterizing chaotic dispersion in a coastal tidal model. Continental Shelf Research. ISSN 0278-4343. 26, s. 1360–1374. doi: 10.1016/j.csr.2005.11.015.
 • Nilsen, F; Gjevik, Bjørn & Schauer, U (2006). Cooling of the West Spitsbergen Current: Isopycnal diffusion by topographic vorticity waves. Journal of Geophysical Research (JGR). ISSN 0148-0227. 111.
 • Gjevik, Bjørn; Hareide, D.; Lynge, B.K.; Ommundsen, A; Skailand, J.H. & Urheim, H.B. (2006). Implementation of High Resolution Tidal Current Fields in Electronic Navigational Chart Systems. Marine Geodesy. ISSN 0149-0419. 29, s. 1–17.
 • Thiem, Øyvind; Thiem, O; Berntsen, Jarle & Gjevik, Bjørn (2006). Development of eddies in an idealised shelf slope area due to an along slope barotropic jet. Continental Shelf Research. ISSN 0278-4343. 26, s. 1481–1495.
 • Gjevik, Bjørn; Flather, R.A. & Hareide, D. (2004). Sea level oscillahions with 6-h period in the North Sea 29-31 October 2000. An analysis of data from stations in the northen North Sea and along the western coast of Norway. Ocean Dynamics. ISSN 1616-7341. 54, s. 477–488. doi: 10.1007/S10236-004-0093-8.
 • Davies, Alan M.; Xing, Jiuxing & Gjevik, Bjørn (2003). Barotropic eddy generation by flow instability at the shelf edge: Sensitvity to open boundary conditions, inflow and diffusion. Journal of Geophysical Research (JGR). ISSN 0148-0227. 108(C2), s. 17-1–17-15.
 • Moe, Halvard; Gjevik, Bjørn & Ommundsen, Atle (2003). A high resolution tidal model for the coast of Møre and Trøndelag, Mid-Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 57, s. 65–82.
 • Gjevik, Bjørn; Moe, Halvard & Ommundsen, Atle (2002). Idealized model simulations of barotropic flow on the Catalan shelf. Continental Shelf Research. ISSN 0278-4343. 22, s. 173–198.
 • Moe, Halvard; Ommundsen, Atle & Gjevik, Bjørn (2002). A high resolution tidal model for the area around The Lofoten Islands, Northern Norway. Continental Shelf Research. ISSN 0278-4343. 22, s. 485–504.
 • Gjevik, Bjørn; Moe, Halvard & Ommundsen, Atle (2002). Idealized Model Simulations of Barotopic Flow on the Catalan Shelf. Continental Shelf Research. ISSN 0278-4343.
 • Gjevik, Bjørn; Pedersen, Geir Kleivstul; Dybesland, Elen; Harbitz, Carl Bonnevie; Miranda, P.M.A. & Baptista, M.A. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1997). Modeling tsunamis from earthquake sources near Gorringe Bank southwest of Portugal. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. ISSN 2169-9275. 102(C13), s. 931–949. doi: 10.1029/97JC02179.
 • Gjevik, Bjørn; Moe, Halvard & Ommundsen, Atle (1997). Sources of the Maelstrom. Nature. ISSN 0028-0836. 388, s. 837–838.
 • Røed, Lars Petter; Hackett, Bruce; Gjevik, Bjørn & Eide, Lars Ingolf (1995). A review of the Metocean Modeling Project (MOMOP) Part 1: Model comparison study. I Lynch, Daniel R. & Davies, Alan M. (Red.), Quantitative Skill Assessment for Coastal Ocean Models. American Geophysical Union (AGU). ISSN 0-87590-261-8. s. 285–305.
 • Hackett, Bruce; Røed, Lars Petter; Gjevik, Bjørn; Martinsen, Eivind A. & Eide, Lars Ingolf (1995). A review of the Metocean Modeling Project (MOMOP) Part 2: Model validation study. I Lynch, Daniel R. & Davies, Alan M. (Red.), Quantitative Skill Assessment for Coastal Ocean Models. American Geophysical Union (AGU). ISSN 0-87590-261-8. s. 307–327.
 • Harbitz, Carl Bonnevie; Pedersen, Geir Kleivstul & Gjevik, Bjørn (1993). Numerical Simulations of Large Water Waves due to Landslides. Journal of Hydraulic Engineering. ISSN 0733-9429. 1119(12). doi: 10.1061/%28ASCE%290733-9429%281993%29119%3A12%281325%29.
 • Martinsen, Eivind A.; Gjevik, Bjørn & Røed, Lars Petter (1979). A numerical model for long barotropic waves and storm surges along the western coast of Norway. Journal of Physical Oceanography. ISSN 0022-3670. 9, s. 1126–1138.
 • Gjevik, Bjørn & Røed, Lars Petter (1976). Storm surges along the western coast of Norway. Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography. ISSN 0280-6495. 28(2), s. 166–182.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjevik, Bjørn (2009). Flo og fjære langs kysten av Norge og Svalbard. Farleia Forlag. ISBN 978-82-998031-0-6. 351 s.
 • Grue, John; Gjevik, Bjørn & Weber, Jan Erik (1996). Waves and Nonlinear Processes in Hydrodynamics. Kluwer Academic Publishers. ISBN 0-7923-4031-0. 402 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjevik, Bjørn (2016). Ulykken på Ona i 1670 - Kan noe liknende skje i dag? I Sanden, Jarle (Red.), Årbok 2016 Romsdalsmuseet- Naturkatastrofer. Romsdalsmuseet. ISSN 978-82-90251-94-4. s. 35–48.
 • Gjevik, Bjørn & Nilsen, Steinar (2014). Beretninger om linefiske på bankene utenfor Midt-NorgeBeretninger om linefiske på bankene utenfor Midt-Norge. I Aune, Kolbjørn & Bjørkvik, Eilert (Red.), Årbok for Fosen 2014. Fosen Historielag. ISSN 978-82-90341-44-7. s. 115–140.
 • Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Lynge, Birgit Kjoss & Gjevik, Bjørn (2013). Modelling of tides and storm surges in Theldsund channel.
 • Sørensen, Mathilde B.; Bondevik, Stein & Gjevik, Bjørn (2012). Norwegian fjords sang along – observations of seiches following the 2011 Tohoku, Japan, earthquake.
 • Bondevik, Stein; Sørensen, Mathilde B. & Gjevik, Bjørn (2012). Norwegian fjords sang along – observations of seiches following the 2011 Tohoku, Japan, earthquake.
 • Gjevik, Bjørn (2011). Månen nær jorda 19.mars. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Gjevik, Bjørn (2011). Vær, vind og sjø - fra Petter Dass til moderne forskning. I Skorpen, Knut & Severinsen, Anne (Red.), Årbok for Helgeland 2011. Helgeland Historielag. ISSN 978-82-90148-41-1. s. 10–18.
 • Gjevik, Bjørn (2010). Flo og fjære langs kysten av Norge. Almanakk for Norge. ISSN 0806-5632. s. 48–51.
 • Gjevik, Bjørn (2010). Flo og fjære langs norskekysten. Kysten. ISSN 0332-9550. s. 16–20.
 • Gjevik, Bjørn (2010). Tidevannet - Et mangfoldig og komplekst fenomen. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247.
 • Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Lynge, Birgit Kjoss; Ommundsen, Atle & Gjevik, Bjørn (2009). Modelling of tides and storm surges in the Tjeldsund channel in northern Norway.
 • Weber, Jan Erik H. & Gjevik, Bjørn (2008). Havnivået langs Norskekysten. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Ommundsen, Atle & Gjevik, Bjørn (2007). Model simulations of tidal currents in Tjeldsundet and Ramsundet, northern Norway.
 • Gjevik, Bjørn; Pedersen, Geir Kleivstul & Harbitz, Carl Bonnevie (2005). Flodbølger – kan de varsles? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gjevik, Bjørn (2005). Flodbølge-faren i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gjevik, Bjørn & Pedersen, Geir Kleivstul (2005). Flodbølger fra skred og jordskjelv. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. s. 4–10.
 • Gjevik, Bjørn (2000). Modeller for tidevann og tidevannstrømmer langs norskekysten.
 • Gjevik, Bjørn & Hareide, Daniel (2000). Ekstrem vannstandsendring og strøm i Oslofjorden. Natten mellom 3. og 4. desember 1999. Naturen. ISSN 0028-0887. s. 258–263.
 • Gjevik, Bjørn; Moe, Halvard & Ommundsen, Atle (2000). Venturing into the vortex. [Radio]. Channel Four, Equinox Lethal Seas : Northlight Productions.
 • Gjevik, Bjørn (2000). Summary and assessment of the NDP MetOcean project.
 • Gjevik, Bjørn (2000). Hva vet vi om Golfstrømmen utenfor norskekysten ?
 • Gjevik, Bjørn (1999). Moskstraumen; Myter Diktning og Virkelighet.
 • Gjevik, Bjørn & Moe, Halvard (1999). Idealized model simulations of barotropic flow on the Catalan shelf.
 • Gjevik, Bjørn; Moe, Halvard & Ommundsen, Atle (1999). Idealized model simulations of barotropic flow on the Catalan shelf.
 • Gjevik, Bjørn (1999). Effect of along shelf variation in bathymetry on shelf slope currents and tides.
 • Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Ommundsen, Atle & Gjevik, Bjørn (2006). Modellsimuleringer av tidevannstrømmen i Tjeldsundet og Ramsundet. Universitetet i Oslo. ISSN 0809-4403.
 • Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Ommundsen, Atle & Gjevik, Bjørn (2005). Implementation of non-linear advection terms in a high resolution tidal model. Universitetet i Oslo. ISSN 0809-4403.
 • Ommundsen, Atle; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken & Gjevik, Bjørn (2005). Tidevannstrømmen i Tjeldsund-Ramsund, 1.-3. november 2005. Forsvarets forskningsinstitutt.
 • Gjevik, Bjørn & Fagerland, Morten Wang (2003). Felteori og vektoranalyse. Forelesninger og oppgaver i MEK1100. Universitetet i Oslo .
 • Moe, Halvard; Gjevik, Bjørn & Ommundsen, Atle (2000). A high resolution tidal model for the coast of Møre and Trøndelag, Mid Norway. Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 82-553-1236-6.
 • Moe, Halvard; Ommundsen, Atle & Gjevik, Bjørn (2000). A high resolution tidal model for the area around The Lofoten Islands, Northern Norway. Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 82-553-1237-4.
 • Ommundsen, Atle & Gjevik, Bjørn (2000). Scattering of tidal Kelvin waves along shelves which vary in their lengthwise direction. University of Oslo, Department of Mathematics. ISSN 82-553-1245-5. 4.
 • Gjevik, Bjørn (2000). Summary and assessment of the NDP MetOcean project. Norwegian Depwater Programme, Norske Shell, Stavanger.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2010 13:45 - Sist endret 8. mai 2020 09:29

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter