Jostein Hellesland

Professor emeritus - Mekanikk
Bilde av Jostein Hellesland
English version of this page
Mobiltelefon +4799630271 9963 0271
Rom 1217
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Mekanisk oppførsel og numerisk modellering av konstruksjoner og faste stoffer generelt; elastiske og ikkelineære analyser; stabilitetsproblemer;  utvikling av normrettede analyse- og dimensjoneringsmetoder for søyler, rammer og plater; virkning av langtidslast og deformasjonspåførte tvangskrefter (indirekte laster) på konstruksjoner med visko-elastiske materialegenskaper (som armert betong).

Universitetsutdanning

 • 1970,  PhD (Philosophiae Doctor), Dept. of Civil Engineering, Univ. of Waterloo,  Waterloo, Ontario, Canada.
 • 1966,  Sivilingeniør, NTH (nå NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet)), Trondheim.

Ansettelser

Faste:

 • 2013.2 --               Professor emeritus.
 • 1988.1 -- 2013.2    Professor i fastoff-/konstruksjonsmekanikk, UiO.
 • 1984.8 -- 1987.12  Professor II i fastoff-/konstruksjonsmekanikk, UiO.
 • 1985.4 -- 1987.12  Senior Principal Engineer (sjefingeniør), Veritas Offshore Technology and Services A/S (som avd.leder for Concr. Structures and Foundations) og  forut for det i Industry and Offshore Division (Dept. for Structures), Det Norske Veritas (DNV), Høvik.
 • 1972.1--1985.4      Prosjektingeniør, Overingeniør, Sjefingeniør,  Dr.ing. A. Aas-Jakobsen A/S (AAJ), Oslo. 

Midlertidige forskeransettelser:                       

 • 1984.6-8            Research Engineer, Univ. of California, Berkeley.
 • 1981.2-9            Research Associate, Univ. of Alberta, Edmonton.
 • 1980.7--1981.2   Research Engineer, Univ. of California, Berkeley.
 • 1966.9-1971.12  Research Assistant og Post Doctoral Fellow, Univ. of Waterloo.

Langvarige gjesteprofessor-/forskeropphold:

 • University of Texas, Austin, USA, høst 1999 (aug.-jan.)
 • Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)), Barcelona, Spania,  høst 2001. 

Utvalgte verv o.l.

 • Medlem, NTVA (Norges Tekniske Vitenskapsakademi).
 • 2012.11 --     Medlem, TG6 "Structural Analysis", av CEN-komité 250/SC 2/WG 1/
 • 2008.11 --     Editorial Board member, Journal of Constructional Steel Research.
 • 2004 --          Member,  Int. Struct. Steel Research Advisors (ISSRA),  AISC Journ. 
 • 1997 -- 2001  Editorial Board member, Journal of Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering.
 • 1976 -- 1980  Norsk redaktør, Journal of the Nordic Concr. Federation.
 • 1976 -- 1998  Reporter, FIP Notes, Federation Internationale de la Precontrainte.                                                                                                                       

Undervisning

Emner for lavere og høyere grad innen faststoff- og konstruksjonsmekanikk.

Veiledning

-- 63 cand.scient./masterstudenter.

-- 10  doktor-stipendiater (siden 1992).

Rådgivningsaktiviteter

1988 -- 2006: Consulting and advisory services for DNV, Statoil (rehabilitation of Statpipe under-water bridge structures), the Bridge Department of the Directorate of Public Roads, Oslo (development of analysis and design specifications for bridges, and analysis and design aspects of a number of suspension bridges etc.) and Svenska vegverket (Høga Kusten bron).

1985 -- 1987: At DNV, consultancy services to a number of petroleum companies, incl. design review and verification of offshore  structures (Beryl A, Brent B, Maureen ALP, Gullfaks B, Troll GBS, Saga's deepwater tower Karin, etc.), development and updating of design spesifications, and various  R&D projects.

1972 -- 1985: At AAJ, design and consultancy services covering a great number and a wide range of structures, incl. industrial structures, various kinds of bridges and offshore structures, development of design recommendations for offshore structures (for the Norwegian Petroleum Directorate, Norsk Hydro), and a number of R&D oriented studies, etc..

 

Emneord: Mekanikk, Faststoffmekanikk
Publisert 13. nov. 2010 14:22 - Sist endret 8. mai 2020 10:04