Etterutdanningskurs, Kunnskapsløftet

Om tilbudet

Matematisk institutt har god kontakt med skoleverket og inngående kjennskap til de nye læreplanene. I forbindelse med Kunnskapsløftet og innføring av nye læreplaner for 12. og 13. trinn kan instituttet nå tilby tre ulike todagers etterutdanningskurs innen følgende hovedområder;

modellering

differentiallikninger

geometri

Kursinnhold

Kurs innen inneholder for undervisning i
Modellering
 • modellering vha lineære likningssystemer
 • lineær optimering
 • empiriske funksjoner og regresjon
 • modellering av vekst (logistisk og eksponentiell)
både S- og R-løpet
Differensiallikninger
 • lineære førsteordens og separable difflikninger
 • andreordens homogene difflikninger
 • modellering
 • retningsdiagram
R-løpet
Geometri
 • skjæringssetninger
 • bevisføring
 • periferivinkler
 • geometriske steder og konstruksjon vha dynamisk programvare
R-løpet

 

Gjennomføring
Kursene legger opp til å variere mellom forelesning, oppgaveregning og diskusjon og refleksjon. Det vil også bli oppfordret til arbeid mellom dag 1 og 2.
Kurskjøper må sørge for egnet undervisningslokale.
Kursets varighet er 2 x 8 klokketimer inkludert pauser.
Kursdager må avtales med instituttet og kursholder reiser ut.

Kurspris
Kurspris er kr. 35 000. I kursprisen inngår forelesninger og kursmateriell. Kursholders reise og opphold kommer i tillegg til kursprisen.
Det sendes separat faktura for kurs og reiseutgifter.

Vær forberedt på Kunnskapsløftet, bestill et kurs!

Kontaktinfo: Ta kontakt med Nils Voje Johansen

Publisert 14. des. 2010 10:03 - Sist endret 28. jan. 2013 14:01