Teknisk/administrativt ansatte - Side 12

Personer 276 - 300 av 380
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sofie Hildegard Ryen Ryen, Sofie Hildegard Førstekonsulent s.h.ryen@geo.uio.no Studieadministrasjon
Bilde av Kari Beate Rygg Rygg, Kari Beate Seniorrådgiver +47 22858373 k.b.rygg@ibv.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, EU, Forskningsrådet, Samarbeidsavtaler, Konsortieavtaler
Rønning, Vegard Senioringeniør vegard.ronning@smn.uio.no
Bilde av Morsal Saba Saba, Morsal Seniorkonsulent +47 22856511 morsal.saba@astro.uio.no Administrasjon, Opptak, Forskerutdanning, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Innkjøp, Faktura, Timeplanlegging, EPN, FS, TP, Kontrakter, Forskerbolig
Samuel, Yonathan Senioringeniør +47 22857146 yonathan.samuel@farmasi.uio.no Lokal-IT
Bilde av Ingrid Sand Sand, Ingrid Rådgiver +47 22854121 +47-90727303 ingrid.sand@mn.uio.no Godkjenning, Karakterutskrift, Studieveiledning, Nettpublisering, Studieadministrasjon, Studentliv, Infosenter, Studieinformasjon
Bilde av Joe Alexander Sandvik Sandvik, Joe Alexander Senioringeniør +4722856441 joalsa@fys.uio.no
Bilde av Trine Sannesmoen Sannesmoen, Trine Seniorkonsulent +47 22855219 trine.sannesmoen@geo.uio.no CEED, Njord Senteret, Njord
Bilde av Inger-Marie Schjønberg Schjønberg, Inger-Marie Seniorkonsulent +47 22856673 i.m.schjonberg@geo.uio.no Studieadministrasjon
Bilde av Kathrine Schou Schou, Kathrine Avdelingsleder +47 22855196 +47 40295758 kathrine.schou@ibv.uio.no Eiendomskoordinator (MN), HMS-koordinator (IBV), HMS, Arbeidsmiljøutvalg, HMS nettverk
Bilde av Henrik Schultz Schultz, Henrik Seniorrådgiver +47 22854275 henrik.schultz@mn.uio.no
Bilde av Elisabeth Havsberg Seland Seland, Elisabeth Havsberg Rådgiver +47 22857221 elisabhh@math.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin, EU, Nettredaktør, Alumnus
Bilde av Andrey Semchenkov Semchenkov, Andrey Senioringeniør - Kjerne- og energifysikk +47-22855488 +47-22855076 +47-22856453 andrey.semchenkov@fys.uio.no Cyklotron, Utvikling, Programmering, Kontrollsystemer
Bilde av Ingunn Semsøy Semsøy, Ingunn Rådgiver +47 90271604 ingunn.semsoy@mn.uio.no Økonomi, Prosjektøkonomi, Institutt for Informatikk, HISP (Heealth Information Systems Programme), DHIS2, Budsjett, Rapportering, Søknader, Faktura, Økonomistyring.
Bilde av Torbjørn Severinsen Severinsen, Torbjørn Avdelingsleder +47 22855295 +47 92803090 torbjorn.severinsen@ibv.uio.no Datamaskiner, IT-ansvarlig, Mac
Sezgin, Tamer Seniorkonsulent +47 22857266 tamer.sezgin@mn.uio.no
Bilde av Endre Aalrust Shaw Shaw, Endre Aalrust Senioringeniør +47 22840825 +47 97782680 endreak@ifi.uio.no Lokal-IT
Bilde av Mozhdeh Sheibani Harat Sheibani Harat, Mozhdeh Seniorrådgiver +47 22840130 mharat@ifi.uio.no PhD, internasjonalisering
Bilde av William Nævdal Sigurdsson Sigurdsson, William Nævdal Overingeniør w.n.sigurdsson@fys.uio.no
Bilde av Petter Silkoset Silkoset, Petter Senioringeniør +47 22856111 petter.silkoset@geo.uio.no
Bilde av Inger-Lise Simonsen Simonsen, Inger-Lise Seniorkonsulent +47 22856276 i.l.simonsen@mn.uio.no Administrasjon
Bilde av Siri Simonsen Simonsen, Siri Senioringeniør +47 22856127 siri.simonsen@geo.uio.no
Bilde av Shahnaz Sisi Sisi, Shahnaz Seniorkonsulent- Fakultetsadministrasjonen 22857638 shahnaz.sisi@mn.uio.no Institutt for biovitenskap, Økonomi
Bilde av Sathiaruby Sivaganesh Sivaganesh, Sathiaruby Overingeniør +47 22854421 sathiaruby.sivaganesh@ibv.uio.no
Bilde av Eline Supannee Setu Skadberg Skadberg, Eline Supannee Setu Avdelingsingeniør e.s.s.skadberg@farmasi.uio.no