English version of this page

Feirer fem år som Senter for fremragende forskning

Fra opp og stå, gå, til full fart mot mål. RoCS - Rosseland senter for solfysikk er blant de beste i verden på å forske på årsakene og følgene av Solens magnetisme. 

Ansatte fra mange nasjonaliteter

Feirer 5-års jubileum 1. november: RoCS forskningsgruppe utenfor Institutt for teoretisk astrofysikk september 2022. 32 personer var tilstede denne dagen. Foto: Ola Gamst Sæther. 

For å forstå de voldsomme eksplosjonene og aktivitetene i solens atmosfære bedre har RoCS ti forskningsprosjekter (RoCS nettside). I tillegg kommer RoCS seks nylig avsluttede prosjekter (RoCS nettside). For å klare den store aktiviteten har det vært nødvendig å vokse i et raskt tempo og tilsammen 58 personer fra 21 land er nå tilknyttet RoCS. Og enda kommer det flere. I november ønsker de velkommen til den den åttende postdoktoren i rekken. Gruppen har også 17 Ph.d.kandidater tilknyttet (i tillegg kommer de som allerede har avsluttet sin doktorgrad).

Ikke alle ansatte sitter i RoCS sine lokaler i Svein Rosseland sitt hus på ITA, UiO. En del forskere er tilknyttet miljøet gjennom utenlandske institusjoner.

- Direktør Mats Carlsson ved RoCS, hva krever det å bygge opp et senter for fremragende forskning?

- Det er mye som må på plass for å få et senter opp og stå. Det tok - (som ventet) -lengre tid en det vi optimistisk hadde lagt opp til i søknaden. Spesielt ansettelse av folk tar tid. De ansatte er den viktigste ressursen vi har så det er viktig å ta den tiden det tar for å få fatt i de beste. Det andre som tok tid var å få på plass våre egne lokaler og når vi endelig kunne flytte inn (omtrent på to-årsdagen i november 2019) var det ikke lenge til pandemien gjorde at vi måtte stenge igjen.

Elderly professor with grey hair
Professor Mats Carlsson er direktør for RoCS - Rosseland senter for solfysikk. Han har vært ansatt ved ITA siden 1991. Foto: UiO

- Hva håper RoCS å ha utført etter endt periode?

- Vi regner med at vi har kommet med et stort bidrag til en mye bedre forståelse av solstormer og soleksplosjoner.

- Hva er det viktigste arbeidet dere gjør for å forstå Sola?

- Vi utvikler nye metoder for å simulere prosessene på Sola i en datamaskin. Vi samler så inn nye observasjoner ved et av de beste solteleskopene i verden. Vi sammenligner disse modellene og observasjonene og når vi har fått en god modell kan vi gå inn i den og “eksperimentere” - hva ville skje hvis dette ble forandret etc. Det er jo noe vi ikke kan gjøre med den virkelige Sola. 

Fakta om RoCS

RoCS - Rosseland senter for solfysikk startet 1. november 2017. De ansatte kommer fra: Norge, Sverige, Danmark, USA, Belgia, India, Italia, Litauen, Østerrike, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sveits, UK, Tyskland, Frankrike, Colombia, Guatemala, Iran og Nederland.

Hva er et Senter for fremragende forskning?

I perioden 2017 - 2027  gir SFF-ordningen (Senter for fremragende forskning) støtte til  i alt ti sentre. Norges Forskningsråd gir gjennom ordningen "Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid. Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten. SFF-ene finansieres i inntil ti år (6 + 4 år)."

Emneord: Senter for fremragende forskning, RoCS, solfysikk Av Eyrun Thune
Publisert 1. nov. 2022 05:10 - Sist endret 2. nov. 2022 05:57