Tilbake til normalen på La Palma

Tre ganger i året drar forskere ved RoCS - Rosseland senter for solfysikk til Det svenske solteleskopet (SST) på La Palma for å observere Sola i ekstrem detalj. Etter pandemi og vulkanutbrudd er det godt å være tilbake. 

solteleskopet på La Palma og en av de ansatte ved RoCS

Reetika Joshi, postdoktor ved RoCS tar en pause fra jobbingen og betrakter solteleskopet utenfra. Bilde: Daniel Nóbrega Siverio

Laginnsats

RoCS har en avtale med Institute for Solar Physics i Stockholm som gir observasjonstid ved SST. - Observasjonstiden er fordelt på tre to-ukers perioder fra vår til høst og det krever en laginnsats sier professor Luc Rouppe van der Voort som koordinerer RoCS forskning ved SST. Med seg på laget har han gjesteforsker Daniel Nóbrega Siverio, postdoktorene Reetika Joshi og Ana Belen Griñón Marin samt stipendiat Kilian Krikova. Denne gangen er oppholdet på tre uker og de fordeler oppholdet slik at de er der omtrent to uker hver.

- Med SST observerer vi de dypere delene av atmosfæren, fotosfæren og nedre kromosfære i ekstrem detalj.

- Det svenske 1-m solteleskopet på La Palma på Kanariøyene gir verdens beste høyoppløselige observasjoner av solen

forklarer Rouppe van der Voort.

Krevende databehandling

Foruten planlegging og innhenting av nye observasjoner, er reduksjon og databehandling av nåværende og tidligere observasjoner en av de andre hovedaktivitetene til forskerne. 

solflekk
Stor solflekk observert den første dagen i oppholdet. Kvaliteten er utmerket. SST/UiO

IRIS-satelitten komplementerer

Alle observasjoner koordineres med IRIS-satellitten som involverer daglig interaksjon med IRIS ansatte for å bestemme hvilket mål som skal observeres og hvilket observasjonsprogram som skal kjøres. Observasjonene med IRIS fra verdensrommet gir tilgang til de høyere delene av solatmosfæren: den øvre kromosfæren og overgangsregionen.

Teknikker for å øke kvaliteten på data

Det brukes bildegjenopprettingsteknikker for å dempe effekten av atmosfærisk turbulens (såkalt "seeing") på datakvaliteten. Som alle moderne teleskoper bruker SST et adaptivt optikksystem som korrigerer i sanntid under observasjonene. Adaptiv optikk gir en betydelig forbedring av datakvaliteten, men samtidig er post-facto (endring gjort i etterkant) bildegjenoppretting nødvendig for å minimere deformasjoner. Slik kan høy datakvalitet oppnås over større synsfelt og over lengre tidsperioder.

- Foruten betydelig datakraft og datalagringskapasitet, krever datareduksjon en god del arbeidskraft og utføres via en store laginnsats, forklarer Rouppe van der Voort videre. RoCS-teamet på La Palma samarbeider godt med SST-staben i Stockholm for å forbedre, optimalisere og videreutvikle datapipelinen.

To forskningsprosjekter ved RoCS som bruker SST

ISSRESS: Impact of small-scale reconnection events on the solar atmosphere

SOLDYN : Unravelling the dynamics of the Solar Atmosphere

Av Eyrun Thune
Publisert 28. juni 2022 11:46 - Sist endret 28. juni 2022 12:24