English version of this page

Arrangementer

Kommende

Portrettbildet av en ung smilende mann

Ph.d.-kandidat Juan Camilo Guevara Gomez ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Observations of the dynamics and structure of the solar atmosphere with ALMA" for graden Philosophiae Doctor.

bildet innholdet maleri Sola av Munch og et bilde av sola av satellittet

Kunstneren Edvard Munch valgte solen som hovedmotiv i utsmykningen av Universitetets aula i Oslo. Ved samme universitet finner vi noen av de beste solforskerne i verden i dag.