Utvidet renromskapasitet

I løpet av våren 2011 danner SMN nettverket Norwegian Micro- and NanoFabrication Facility (NorFab) sammen med NTNU, HiVe og SINTEF. Dette betyr at det vil komme til å bli stilt flere renromsfasiliteter til disposisjon for mikro- og nanoteknologiforskningen.

Foto: Niklas Lello

Forskningen og industrien innenfor mikro- og nanoteknologi gjør krav på komplekst utstyr og laboratorier som er dyre i drift. Motivasjonen bak opprettelsen av NorFab-nettverket er å kunne ha en felles laboratoriumsinfrastruktur som skal være åpen for brukere fra akademia, forskningsinstitusjoner og industrielle aktører, ved å tilby tilgang til renromsfasiliteter. NorFab vil i dette ta sikte på å anskaffe og vedlikeholde utstyr av toppmoderne kvalitet, og dermed sørge for å være en viktig ryggrad for aktiviteter innenfor mikro- og nanoteknologi på nasjonalt nivå.

Foreløpig har nettverket tre noder ved siden av UiO MiNaLab: NanoLab ved NTNU, MSTLab ved Høgskolen i Vestfold og SINTEFs MiNaLab. Disse fasilitetene representerer ulike forskningsfokus, og de utgjør komplementære partnere både når det kommer til kompetanse og utstyr. I denne symbiosen vil NorFab sørge for gjennomsiktighet, slik at utstyr og tilhørende kompetanse ved hver enkelt institusjon gjøres tilgjengelig på tvers av nodene.

Se forøvrig NorFabs hjemmeside.

 

 

Publisert 14. mars 2011 10:58 - Sist endret 17. mars 2011 23:00