Regjeringens nye strategi for nanoteknologi: Den store betydningen av det lille

Den 27.juni tok nærings- og handelsminister Trond Giske turen til Blindern for å lansere regjeringens strategi for nanoteknologi.

Foto: Colourbox.com

Nanoteknologifeltet utvikler seg raskt, men er ennå et ungt område. Regjeringen har som mål at det skal spille en betydelig rolle i norsk næringsliv, og tilrettelegger dermed for videre utvikling ved å satse på følgende tre satsningsområder:

  • grunnleggende kunnskapsutvikling
  • innovasjon og kommersialisering
  • ansvarlig teknologiutvikling

Sentralt i Giskes fremlegg var det viktige potensialet nanoteknologi har til å virke inn på vårt samfunns mange sider.

Les om strategien her

Publisert 28. juni 2012 13:48 - Sist endret 29. juni 2012 08:28