Wide Bandgap Semiconductors - Defects and Dopants (WEDD)

Les om prosjektet på den engelske siden

Publisert 13. mars 2013 14:05 - Sist endret 7. feb. 2020 16:00

Deltakere

  • Bengt Gunnar Svensson
  • Alexander Hupfer
  • Hussein Ayedh
Detaljert oversikt over deltakere