Ole Martin Løvvik

Professor II - Strukturfysikk
Bilde av Ole Martin Løvvik
English version of this page
Telefon +47-22840689
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg driver med parameterfri modellering av materialer relevant for ny energiteknologi. Hovedteknikken er såkalt density functional theory (DFT), som gir oss anledning til å forutsi grunnleggende egenskaper hos materialer basert på kjente og hypotetiske krystallstrukturer. Eksempler på egenskaper som kan beregnes:

 • Elektronisk båndstruktur
 • Krystallstrukturer
 • Overflatestrukturer og reaksjoner på overflater
 • Defekter og nanostrukturer
 • Transportegenskaper (Seebeck-koeffisient osv.)
 • Fonondispersjon (for temperaturavhengige egenskaper)
 • Kinetiske barrierer (til reaksjonshastighet, diffusjon osv.)
 • Molekyldynamikk (simulering av atomære prosesser ved gitt temperatur)

Aktiviteten er hovedsakelig innenfor følgende materialområder:

 • Termoelektriske materialer
 • Hydrider for hydrogenlagring
 • Oksider og brenselceller
 • Halvledere og solceller
 • Membraner for hydrogenseparasjon
 • Metaller og legeringer
 • Nanomaterialer av karbon.

Undervisning

Jeg har i de siste årene undervist i FYS-MENA4111

Bakgrunn

Jeg har hovedstilling som forsker ved SINTEF Materialer og kjemi, kontorplass i Forskningsveien 1 i Oslo (400 m fra Forskningsparken). Tidligere arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis II, Fysisk institutt, UiO jan. 2008 – d.d.
 • Postdoktorstipendiat, Institutt for energiteknikk, Kjeller juli 2006 – mai 2008.
 • Konsulent, Norges forskningsråd feb. 2006 – nov. 2006
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn apr. 2004 – aug. 2004
 • Forsker, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, UiO jan. 2004 – des. 2007
 • Postdoktorstipendiat, Fysisk institutt, UiO og Institutt for energiteknikk, Kjeller jan. 2002 – des. 2003
 • Førsteamanuensis, Norges Landbrukshøgskole aug. 2001 – des. 2001
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn apr. 2000 – juli 2000
 • Postdoktorstipendiat, Fysisk institutt, UiO aug. 1999 – des. 2001
 • Siviltjeneste som distriktsmusiker, Nordreisa kommune aug. 1998 – aug. 1999
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn jan. 1997 – mai 1997
 • Komponist og tekstforfatter, blant annet musikalen «Vasshjulets herrer» jan. 1996, 2008.
 • Frilansmusiker, diverse turneer (tilsammen ca. 6 måneder), Rikskonsertene jan. 1994 – aug. 1996
 • Utdanningsstipendiat, Fysisk institutt, UiO aug. 1993 – juli 1998
 • Undervisning i forskjellige begynnerkurs og doktorgradskurs, Fysisk institutt, UiO jan. 1992 – des. 1995

Utdanning:

 • Dr.scient. i energifysikk, Fysisk institutt, UiO juni 1998
 • Cand.scient. i teoretisk fysikk, Fysisk institutt, UiO jan. 1993
 • Grunnfag i musikk, UiO des. 1988

Samarbeid

En rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Aktive forbindelser med forskere i Oslo, Gjøvik, Trondheim, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike, England, Spania, Italia, USA, Japan og Kina.

Emneord: Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Modellering og simulering, Nano- og mikroteknologi

Publikasjoner

 • Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2018). Segregation of Mg, Cu and their effects on the strength of Al S5 (210) [001] symmetrical tilt grain boundary. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  145, s 235- 246 . doi: /10.1016/j.actamat.2017.12.023
 • Eliassen, Simen Nut Hansen; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas; Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2017). Lattice thermal conductivity of TixZryHf1−x−yNiSn half-Heusler alloys calculated from first principles: Key role of nature of phonon modes. Physical Review B.  ISSN 2469-9950.  95(4) . doi: 10.1103/PhysRevB.95.045202 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). The Quest for Nano Insulation Materials Applying Hollow Silica Nanospheres, In Daniel Quénard (ed.),  Proceedings of the 13th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS 2017).  Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).  Proceedings article.  s 21 - 22
 • Jelle, Bjørn Petter; Tilset, Bente Gilbu; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Alex Mofid, Sohrab; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). High-Performance Nano Insulation Materials for Energy-Efficient Buildings, In N N (ed.),  Proceedings of TechConnect World Innovation Conference 2017.  TechConnect.  ISBN 978-0-9975117-6-5.  Conference article.  s 289 - 292
 • Jensen, Ingvild Julie Thue; Gorantla, Sandeep Madhukar; Løvvik, Ole Martin; Gan, Jiantuo; Nguyen, Phuong Dan; Monakhov, Edouard; Svensson, Bengt Gunnar; Gunnæs, Anette Eleonora & Diplas, Spyridon (2017). Interface phenomena in magnetron sputtered Cu2O/ZnO heterostructures. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  29(43) . doi: 10.1088/1361-648X/aa8799
 • Jones, Lewys; Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Ninive, Per Harald; Løvvik, Ole Martin; Holmestad, Randi & Nellist, P.D. (2017). Optimising multi-frame ADF-STEM for high-precision atomic-resolution strain mapping. Ultramicroscopy.  ISSN 0304-3991.  179, s 57- 62 . doi: 10.1016/j.ultramic.2017.04.007
 • Jones, Lewys; Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Ninive, Per Harald; Løvvik, Ole Martin; Marioara, Calin Daniel; Holmestad, Randi & Nellist, Peter (2017). Mapping the chemistry within, and the strain around, Al-alloy precipitates at atomic resolution by multi-frame scanning transmission electron microscopy. Microscopy and Microanalysis.  ISSN 1431-9276.  23, s 384- 385 . doi: 10.1017/S1431927617002604 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2017). Thermoelectric module for high temperature application, In . IEEE (ed.),  2017 16th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm 2017): Orlando, Florida, USA 30 May - 2 June 2017.  IEEE.  ISBN 978-1-5090-2995-2.  Conference paper. Vis sammendrag
 • Ma, Quanbao; Carvalho, Patricia; Galeckas, Augustinas; Azarov, Alexander; Hovden, Sigurd Slettemark; Thøgersen, Annett; Wright, Daniel Nilsen; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Jokubavicius, Valdas; Sun, Jianwu; Syväjärvi, Mikael & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Characterization of B-implanted 3C-SiC for intermediate band solar cells. Materials Science Forum.  ISSN 0255-5476.  897, s 299- 302 . doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.897.299 Vis sammendrag
 • Schrade, Matthias; Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Guzik, Matylda Natalia; Echevarria-Bonet, Cristina; Sørby, Magnus Helgerud; Jenus, Petra; Hauback, Bjørn; Tofan, Raluca; Gunnæs, Anette Eleonora; Persson, Clas; Løvvik, Ole Martin & Finstad, Terje (2017). The role of grain boundary scattering in reducing the thermal conductivity of polycrystalline XNiSn (X=Hf, Zr, Ti) half-Heusler alloys. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7 . doi: 10.1038/s41598-017-14013-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2017). Combined effect of Mg and vacancy on the generalized planar fault energy of Al. Journal of Alloys and Compounds.  ISSN 0925-8388.  690, s 841- 850 . doi: 10.1016/j.jallcom.2016.08.203 Vis sammendrag
 • Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2017). Twinnability of Al–Mg alloys: A first-principles interpretation. Transactions of Nonferrous Metals Society of China.  ISSN 1003-6326.  27(6), s 1313- 1318 . doi: 10.1016/S1003-6326(17)60152-3
 • Berland, Kristian; Song, Xin; Carvalho, Patricia; Persson, Clas; Finstad, Terje & Løvvik, Ole Martin (2016). Enhancement of thermoelectric properties by energy filtering: Theoretical potential and experimental reality in nanostructured ZnSb. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  119(12) . doi: 10.1063/1.4944716 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Chen, Xinzhi; Bleken, Francesca Lønstad; Løvvik, Ole Martin & Vullum-Bruer, Fride (2016). Comparing electrochemical perormance of transition metal silicate cathodes and chevrel phase Mo6S8 in the analogous rechargeable Mg-ion battery system. Journal of Power Sources.  ISSN 0378-7753.  321, s 76- 86 . doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.04.094 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gan, Jiantuo; Gorantla, Sandeep Madhukar; Riise, Heine Nygard; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Svensson, Bengt Gunnar; Monakhov, Edouard & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Structural properties of Cu2O epitaxial films grown on c-axis single crystal ZnO by magnetron sputtering. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  108:152110(15), s 1- 5 . doi: 10.1063/1.4945985 Vis sammendrag
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Gorantla, Sandeep Madhukar; Løvvik, Ole Martin; Gan, Jiantuo; Carvalho, Patricia; Svensson, Bengt Gunnar; Monakhov, Edouard; Bergum, Kristin; Jensen, Ingvild Julie Thue & Diplas, Spyridon (2016). Epitaxial strain-induced growth of CuO at Cu2O/ZnO interfaces. Journal of Physical Chemistry C.  ISSN 1932-7447.  120(41), s 23552- 23558 . doi: 10.1021/acs.jpcc.6b07197 Vis sammendrag
 • Jensen, Ingvild Julie Thue; Ulyashin, Alexander & Løvvik, Ole Martin (2016). Direct-to-indirect bandgap transitions in 〈 110 〉 silicon nanowires. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  119(1) . doi: 10.1063/1.4938063 Vis sammendrag
 • Ma, Quanbao; Galeckas, Augustinas; Azarov, Alexander; Thøgersen, Annett; Carvalho, Patricia; Wright, Daniel Nilsen; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Jokubavicius, Valdas; Liu, Xinyu; Sun, Jianwu; Syväjärvi, Mikael & Svensson, Bengt Gunnar (2016). Boron-implanted 3C-SiC for intermediate band solar cells. Materials Science Forum.  ISSN 0255-5476.  858, s 291- 294 . doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.858.291 Vis sammendrag
 • Polfus, Jonathan M.; Løvvik, Ole Martin; Rørvik, Per Martin & Bredesen, Rune (2016). Nanocomposites of few-layer graphene oxide and alumina by density functional theory calculations. Journal of the European Ceramic Society.  ISSN 0955-2219.  36(3), s 719- 724 . doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2015.11.009 Vis sammendrag
 • Syväjärvi, Mikael; Ma, Quanbao; Jokubavicius, Valdas; Galeckas, Augustinas; Sun, Jianwu; Liu, Xinyu; Jansson, Mattias; Wellmann, Peter; Linnarsson, Margareta; Runde, Paal; Johansen, Bertil; Thøgersen, Annett; Diplas, Spyridon; Carvalho, Patricia; Løvvik, Ole Martin; Wright, Daniel Nilsen; Azarov, Alexander & Svensson, Bengt Gunnar (2016). Cubic silicon carbide as a potential photovoltaic material. Solar Energy Materials and Solar Cells.  ISSN 0927-0248.  145, s 104- 108 . doi: 10.1016/j.solmat.2015.08.029 Vis sammendrag
 • Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2016). Impurity effect of Mg on the generalized planar fault energy of Al. Journal of Materials Science.  ISSN 0022-2461.  51(14), s 6552- 6568 . doi: 10.1007/s10853-016-9834-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Alvaro, Antonio; Jensen, Ingvild Julie Thue; Kheradmand, Nousha; Løvvik, Ole Martin & Olden, Vigdis (2015). Hydrogen embrittlement in nickel, visited by first principles modeling, cohesive zone simulation and nanomechanical testing. International journal of hydrogen energy.  ISSN 0360-3199.  40(47), s 16892- 16900 . doi: 10.1016/j.ijhydene.2015.06.069 Vis sammendrag
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2015). Ni-Sn solid-liquid interdiffusion (SLID) bonding for thermo-electric elements in extreme environments - FEA of the joint stress, In Martin Schneider-Ramelow (ed.),  20th European Microelectronics Packaging Conference (EMPC 2015): Enabling technologies for a better life and future.  International Microelectronics and Packaging Society (IMAPS).  ISBN 978-0-9568086-1-5.  Chapter. Vis sammendrag
 • Song, Xin; Valset, Kjetil; Graff, Joachim Seland; Thøgersen, Annett; Gunnæs, Anette Eleonora; Luxsacumar, Sivakanesar; Løvvik, Ole Martin; Snyder, Jeffrey G. & Finstad, Terje (2015). Nanostructuring of undoped ZnSb by Cryo-Milling. Journal of Electronic Materials.  ISSN 0361-5235.  44(8), s 2578- 2584 . doi: 10.1007/s11664-015-3708-6 Vis sammendrag
 • Zhao, Qinglong; Holmedal, Bjørn; Li, Yanjun; Sagvolden, Espen & Løvvik, Ole Martin (2015). Multi-component solid solution and cluster hardening of Al-Mn-Si alloys. Materials Science & Engineering: A.  ISSN 0921-5093.  625(Febr), s 153- 157 . doi: 10.1016/j.msea.2014.12.006 Vis sammendrag
 • Bernal, Fabian Leonardo Martinez; Yusenko, Kirill; Sottmann, Jonas; Drathen, Christina; Guignard, Jeremy; Løvvik, Ole Martin; Crichton, WA & Margadonna, Serena (2014). Perovskite to postperovskite transition in NaFeF3. Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  53(22), s 12205- 12214 . doi: 10.1021/ic502224y

Se alle arbeider i Cristin

 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Løvvik, Ole Martin; Persson, Clas & Schrade, Matthias (2018). Computational Engineering of Thermoelectric Materials.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 06. februar). Handlevogner og heliumtrompet. [TV].  Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 02. februar). Handlevogner, teip og heliumtrompet. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Schrade, Matthias; Tofan, Raluca; Guzik, Matylda Natalia; Gunnæs, Anette Eleonora; Finstad, Terje; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2017). Using theory to understand thermoelectric materials.
 • Berland, Kristian; Løvvik, Ole Martin & Persson, Clas (2017). How hybrid exchange affects thermoelectric transport properties of GaAs, PbTe, Cu2Se, and half Heuslers: Accurate grid sampling enabled with a corrected k.p scheme.
 • Bernal, Fabian Leonardo Martinez; Fjellvåg, Helmer & Løvvik, Ole Martin (2017). Ternary Iron (II) and Chromium (II) Fluoroperovskites - A Class of Complex Solids. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1898.
 • Grandcolas, Mathieu; Jelle, Bjørn Petter; Gao, Tao; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Alex Mofid, Sohrab; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). Nano Insulation Materials (NIMs) Applying Hollow Silica Nanospheres and Nanofibers.
 • Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). The Quest for Nano Insulation Materials Applying Hollow Silica Nanospheres.
 • Jelle, Bjørn Petter; Tilset, Bente Gilbu; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Alex Mofid, Sohrab; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). High-Performance Nano Insulation Materials for Energy-Efficient Buildings.
 • Jemterud, Torkild; Gravensteen, Ida Kathrine; Løvvik, Ole Martin & Gadmar, Tone Charlotte (2017, 02. juni). Abels Tårn, NRK Radio: "Er popcorn junkfoodens svar på norsk gass?. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2017). Liquid Solid Diffusion (LSD) Bonding - A novel joining technology.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2017). Liquid Solid Diffusion (LSD) bonding.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2017). Liquid solid diffusion bonding - A novel joining technology.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2017). Thermoelectric module for high temperature application.
 • Løvvik, Ole Martin (2017, 22. november). Californias miljøkamp inspirerer. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2017, 22. september). Halogenpærer, sprudlevann og kaffegrut. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2017, 20. oktober). Hva skjer hvis du setter et kjøleskap i fryseren?. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2017, 10. november). Kraftverk fra springen og musikk fra vinglass. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin; Shulumba, Nina; Hellman, Olle; Persson, Clas & Berland, Kristian (2017). Predicted figure-of-merit of half-Heusler alloys - importance of scattering mechanisms.
 • Røe, Ingeborg Treu; Selbach, Sverre Magnus & Løvvik, Ole Martin (2017). Finite temperature ab initio simulations of the lattice thermal conductivity of XNiBi, X=(Sc, Y, La), based half-Heuslers.
 • Schrade, Matthias; Berland, Kristian; Guzik, Matylda Natalia; Løvvik, Ole Martin & Finstad, Terje (2017). Why does the thermal conductivity of XNiSn vary for nominally identical samples?.
 • Zhao, Dongdong; Friis, Jesper; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2017). Atomistic simulations in Aluminium alloy development.
 • Alvaro, Antonio; Barnoush, Afrooz; Hajilou, Tarlan; Kheradmand, Nousha; Thue Jensen, Ingvild; Osen, Vidar; Løvvik, Ole Martin & Olden, Vigdis (2016). A multi-scale approach to grain boundary degradation by hydrogen.
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Katre, A; Madsen, Georg; Løvvik, Ole Martin & Persson, Clas (2016). Optimizing the thermoelectric properties of (TiHfZr)NiSn alloys.
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2016). How to bring down the thermal conductivity of MNiSn Half-Heuslers - a theoretical analysis.
 • Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian & Løvvik, Ole Martin (2016). A first principles study of lattice thermal conductivity in XNiSn (X = Ti, Zr, Hf) half-Heusler alloys for thermoelectric applications.
 • Jelle, Bjørn Petter; Tilset, Bente Gilbu; Grandcolas, Mathieu; Gao, Tao; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André & Grønning, Terje (2016). Mer effektiv varmeisolasjon med nanoporer. Byggeindustrien.  ISSN 0332-7086.  (9), s 42- 42
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2016). Electronic packaging for harsh environments. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2016). Liquid Solid Diffusion (LSD) Bonding – Joint structure and bonding method.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2016). Ni–Sn Solid Liquid Interdiffusion (SLID) bonding.
 • Løvvik, Ole Martin (2016). Denne bilen går på telys - kan drive frem ny utvikling. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.  (6)
 • Løvvik, Ole Martin (2016, 29. oktober). Måling av varmeledning med lasere på Caltech. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin & Carvalho, Patricia (2016). The SunSiC project: searching for an intermediate band in cubic silicon carbide.
 • Løvvik, Ole Martin; Eliassen, Simen Nut Hans; Berland, Kristian; Song, Xin; Schrade, Matthias; Shulumba, N.; Hellman, O.; Katre, A & Madsen, G. (2016). Predicting the thermoelectric figure of merit from first principles.
 • Løvvik, Ole Martin; Eliassen, Simen Nut Hansen & Berland, Kristian (2016). Transport calculations of thermoelectric materials from first principles.
 • Løvvik, Ole Martin; Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian & Peters, Thijs (2016). Transport in materials – understanding the motion of electrons, atoms, and phonons.
 • Løvvik, Ole Martin; Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian & Peters, Thijs (2016). Transport properties of functional materials – understanding the motion of electrons, atoms, and phonons.
 • Løvvik, Ole Martin; Shulumba, Nina & Hellman, Olle (2016). Thermal conductivity from the temperature dependent effective potential (TDEP) method.
 • Løvvik, Ole Martin & Swang, Ole (2016, 20. august). Ekko - Abels tårn - 20.08.2016. [Radio].  Nrk Radio.
 • Ma, Quanbao; Carvalho, Patricia; Galeckas, Augustinas; Azarov, Alexander; Hovden, Sigurd; Thøgersen, Annett; Wright, Daniel Nilsen; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Jokubavicius, Valdas; Sun, Jianwu; Syväjärvi, Mikael & Svensson, Bengt Gunnar (2016). Characterization of B-implanted 3C-SiC for intermediate band solar cells.
 • Schrade, Matthias; Echevarria-Bonet, Cristina; Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian; Persson, Clas; Tofan, Raluca; Løvvik, Ole Martin; Gunnæs, Anette Eleonora & Finstad, Terje (2016). Thermal Properties of XNiSn(X = Hf, Zr, Ti) half Heusler Alloys.
 • Schrade, Matthias; Echevarria-Bonet, Cristina; Guzik, Matylda Natalia; Tofan, Raluca; Gunnæs, Anette Eleonora; Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian; Persson, Clas; Løvvik, Ole Martin & Finstad, Terje (2016). Thermal properties of XNiSN (X = Ti, Zr, Hf) half Heusler alloys.
 • Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2016). Impurity effect of Mg on the generalized planar fault energy of Al.
 • Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2016). Mg and vacancy effect on the generalized planar fault energy of Al: a first-principles study..
 • Chen, Xinzhi; Wang, Lu; Bleken, Francesca Lønstad; Løvvik, Ole Martin; Hanetho, Sidsel Meli; Dahl, Paul Inge & Vullum-Bruer, Fride (2015). Comparing electrochemical performance of silicate cathodes and chevrel phase Mo6S8 in the analogous rechargeable Mg-ion battery system.
 • Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian & Løvvik, Ole Martin (2015). FIRST PRINCIPLE CALCULATIONS OF THERMAL CONDUCTIVITY IN HALF-HEUSLER COMPOUNDS.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2015). Ni–Sn Solid-Liquid Interdiffusion (SLID) Bonding for Thermo-Electric Elements in Extreme Environments – FEA of the joint stress. Vis sammendrag
 • Løvvik, Ole Martin (2015, 10. februar). Bærekraftig transport: selvkjørende biler og supertog. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2015, 10. februar). Framtidens transportrevolusjon - hvor langt unna er den?. [Radio].  NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2015). Kan vi levere nok energi til en verden i vekst?.
 • Løvvik, Ole Martin (2015, 19. juni). Kimdanning i sprudlevann og spredning av lydbølger. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2015). Landing on the moon with a thin metal foil: Hydrogen permeable palladium membranes at the atomic scale.
 • Løvvik, Ole Martin (2015). Nanoteknologi: Nye anvendelser, nye muligheter.
 • Løvvik, Ole Martin (2015, 01. juni). Ole Martin Løvvik om solcelleflyet som er på vei jorden rundt. [Radio].  NRK Jacobsen.
 • Løvvik, Ole Martin (2015, 04. mars). Om å fly jorden rundt med solceller.. [Radio].  Intervju i Jacobsen, NRK P1+.
 • Løvvik, Ole Martin (2015, 22. juni). Silisiumkarbid erstatter sjeldent jordmetall med billigmateriale - får LED-lys som kan leve i 35 år. [Internett].  Teknisk Ukeblad.
 • Løvvik, Ole Martin (2015, 01. juni). Solcelleflyet er på vei jorden rundt - lander snart i Japan. [Radio].  NRK Jacobsen.
 • Løvvik, Ole Martin (2015, 10. oktober). Spesiell kutte-metode gjør solcellepanel langt mer effektive. [Internett].  Teknisk ukeblad.
 • Løvvik, Ole Martin (2015, 16. mars). Termoelektrisitet kan lage strøm fra spillvarme. [Radio].  Intervju i Jacobsen, NRK P1+.
 • Løvvik, Ole Martin (2015). The crystal structure of strained copper oxide.
 • Løvvik, Ole Martin (2015). Thermoelectric power from first principles.
 • Løvvik, Ole Martin (2015). Transport plans for Caltech.
 • Løvvik, Ole Martin (2015, 22. januar). Utvinning av gull fra kloakk. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin; Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian; Flage-Larsen, Espen; Jensen, Ingvild Julie Thue; Peters, Thijs & Carvalho, Patricia (2015). Transport Properties of Materials from First Principles.
 • Løvvik, Ole Martin; Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian; Peters, Thijs & Song, Xin (2015). Nanostructures for energy applications - a brief tour of activities in Oslo.
 • Løvvik, Ole Martin & Persson, Clas (2015, 15. desember). Iskaldt på den ene siden og glovarmt på den andre. [Internett].  Forskningsrådets nyhetsbrev, NANO2021.
 • Ma, Quanbao; Galeckas, Augustinas; Azarov, Alexander; Thøgersen, Annett; Carvalho, Patricia; Wright, Daniel Nilsen; Diplas, Spyros; Løvvik, Ole Martin; Jokubavicius, Valdas; Liu, Xinyu; Sun, Jianwu; Syväjärvi, Mikael & Svensson, Bengt Gunnar (2015). Boron‐implanted 3C‐SiC for intermediate band solar cells.
 • Olden, Vigdis; Alvaro, Antonio; Kheradmand, Nousha; Barnoush, Afrooz; Løvvik, Ole Martin & Jensen, Ingvild Julie Thue (2015). A multiscale approach to interface degradation by hydrogen.
 • Peters, Thijs; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Gan, Yanjie; Løvvik, Ole Martin & Bredesen, Rune (2015). Design of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles.
 • Peters, Thijs; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Løvvik, Ole Martin; Roness, Frode; Reinertsen, Torkild & Bredesen, Rune (2015). Design of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles.
 • Song, Xin; Valset, Kjetil; Graff, Joachim Seland; Thøgersen, Annett; Gunnæs, Anette Eleonora; Carbalho, Partricia; Luxsacumar, Sivakanesar; Løvvik, Ole Martin; Snyder, G. Jeffrey & Finstad, Terje (2015). Nano Improves Thermoelectric Performance. Vis sammendrag
 • Alvaro, Antonio; Olden, Vigdis; Barnoush, Afrooz; Kheradmand, Nousha; Walmsley, John; Jensen, Ingvild Julie Thue; Løvvik, Ole Martin & S. Azar, Amin (2014). Finite Element Simulation of Hydrogen Embrittlement in Nickel Based on First Principle Modelling.
 • Bleken, Francesca Lønstad; Fossdal, Anita; Vullum-Bruer, Fride & Løvvik, Ole Martin (2014). OLIVINE CATHODE FOR Mg-ION BATTERIES.
 • Bredesen, Rune; Peters, Thijs; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Løvvik, Ole Martin (2014). Flexible Pd-alloy composite membrane and module fabrication for studies on hydrogen separation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:24 - Sist endret 23. juni 2011 15:11

Prosjekter

Forskergrupper