Godkjenning før du reiser

Dersom du har bestemt deg for å reise til utlandet og vil være sikker på at avlagte poeng kan inngå i en grad ved MN-fakultetet, må du søke om forhåndsgodkjenning. Dette må du gjøre uansett om du søker om studieplass gjennom en av universitetets utvekslingsavtaler eller om du reiser på egenhånd.

En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved UiO når du kommer hjem igjen. Lånekassen trenger forhåndsgodkjenning for å kunne innvilge støtte til delstudier i utlandet.

For å få utbetalt støtte fra Lånekassen i tide, bør du søke om forhåndsgodkjenning senest 3 måneder før du skal reise, helst før.

Dersom du er lektorstudent med studieretning realfag må du søke om forhåndsgodkjenning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Blir studiepoengene godkjent?

I Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Egypt, Ghana, India, Japan, Kina, Mexico, Peru, Russland, Syria, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Tyrkia, Uruguay og USA regnes det første året av universitetsstudiene som under norsk universitetsnivå og blir derfor ikke godkjent. Studenter som skal på utveksling til disse landene anbefales å ta emner på minst 2.års nivå.

Det er viktig å ha oversikt over hvor mange studiepoeng du må ta i utlandet for å få oppholdet godkjent som et fulltidssemester eller år. Uttelling for studieoppholdet skal være angitt på hver enkelt avtaleside.

Innføringsemner i språk

Vi gjør oppmerksom på at innføringsemner i fransk, tysk og spansk språk ikke godkjennes.
Skal du ta språkemner i utlandet bør du kontakte HF-studieinfo for å finne ut om emnene godkjennes.

Søke om forhåndsgodkjenning

For at vi skal kunne prioritere søknader om forhåndsgodkjenning før utreise, må søknaden leveres innen følgende frist:

  • For utreise i vårsemesteret: 1. november
  • For utreise i høstsemesteret: 1. juni

Bruk skjema for å søke om forhåndsgodkjenning.

Emnene du tar i utlandet kan inngå i en grad på to måter:

  • Som valgfrie emner
  • Som erstattning for emner

Dersom emnene som tas i utlandet overlapper med emner du har tatt tidligere eller som du tar på et senere tidspunkt ved UiO, kan det medføre studiepoengsreduskjon.
Om du endrer emner etter at du har fått svar på den første forhåndsgodkjenningen, kan du ta direkte kontakt med studiekonsulentene ved ditt program for å høre om de nye emnene kan godkjennes.

Learning Agreement for Erasmus+

Alle studenter som skal på utveksling gjennom Erasmus+-programmet, må fylle ut en Learning Agreement (docx) som skal signeres av MN internasjonalt kontor, vertsuniversitetet og studenten selv.

 

Publisert 14. des. 2010 12:55 - Sist endret 12. mars 2018 08:28