Studere på Svalbard (UNIS)

UNIS, universitetssenteret på Svalbard, tilbyr forskningsbasert undervisning av høy kvalitet på bachelor, master og ph.d.-nivå i arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi.  

Et studieopphold på UNIS gir deg en unik mulighet til å møte engasjerte studenter fra hele verden, i tillegg til at du møter fagfolk som er spesialister i forskjellige arktiske problemstillinger.

På grunn av UNIS unike beliggenhet, brukes naturen aktivt som laboratorium og som arena for observasjoner og datainnsamling.

Kursene på UNIS legger stor vekt på praktisk arbeid. Den internasjonale settingen og en liten campus gjør at deltagelse på kurs på UNIS er veldig sosialt, og gir en fantastisk mulighet til nettverksbygging.

Hvis du lurer på hvordan du kan innpasse et opphold på UNIS i dine studier ved UiO, kan du finne en oversikt over dette i programbeskrivelsen for studieprogrammet ditt, eller ta kontakt med de studieadministrative på ditt program.

Publisert 10. mars 2011 11:21 - Sist endret 1. feb. 2018 14:09