Søknadsfrist og opptak

Ønsker du et studieopphold på Svalbard, må du søke om opptak til emner på UNIS. Emnene legger stor vekt på praktisk arbeid. På grunn av UNIS unike beliggenhet, brukes naturen aktivt som laboratorium og som arena for observasjoner og datainnsamling.

Opptakskrav

For å søke om studieopphold på UNIS må du være student på et bachelor, master eller ph.d-program når du søker.

Søkere må fylle de akademiske kravene. I tillegg har UNIS spesifikke opptakskrav for enkelte emner. Sett deg inn i opptakskravene på UNIS sine nettsider

Søknadsfrister

Det er opptak til UNIS tre ganger i året:

  • 15. oktober for vårsemesteret
  • 15. februar for sommersemesteret 
  • 15. april for høstsemesteret

Hvordan søke?

Når du søker opptak til UNIS må du også søke plass på emner. Du søker opptak via UNIS sine nettsider:

Søk opptak via UNIS

Søknadsprosessen skjer via Søknadsweb.

Svar på søknaden 

Opptak til UNIS skjer fortløpende. Du vil få en e-post av UNIS når søknaden din er behandlet. Hvis du blir tlbudt plass, må du takke ja eller nei innen en gitt frist. Dette får du informasjon om i e-posten fra UNIS. Har du spørsmål om din søknad, ta direkte kontakt med UNIS. 

Innpassing av emner fra UNIS

Innpass av bacheloremner

Flere av bachelorprogrammene våre legger tilrette for studieopphold på Svalbard. Se hvilke UNIS-emner som er anbefalt for ditt program:  

Det er også mulig å innpasse emner fra UNIS i andre bachelorprogram. Ta kontakt med ditt studieprogram for veiledning. 

Innpass av emner på master og ph.d.

Innpassing av emner på master og ph.d. gjøres i samarbeid med veileder på programmet ditt.

Publisert 20. sep. 2018 11:21 - Sist endret 25. okt. 2019 10:56