Nettsider med emneord «Rekonfigurerbar maskinvare»

Publisert 26. sep. 2016 14:56

ROBIN prosjektet "Context Switching Reconfigurable Hardware for Communication Systems" er finansiert av Norges forskningsråd. Det går ut på å utvikle arkitekturer, som muliggjør utskifting av (deler av en) FPGA-konfigurasjon, mens systemet er i drift.

Dette vil bidra til å gjøre maskinvare dynamisk tilsvarende prosesser som kjører på en prosessor.

Utfyllende informasjon

Beskrivelse av masteroppgavene

Publisert 18. nov. 2010 14:50

I Robotikk og Intelligente systemer jobber vi ut i fra et ønske om å bidra i utvikling av stadig mer intelligente systemer. Dette kan være systemer som kan erstatte menneskelig dømmekraft eller utføre oppgaver vi ønsker å automatisere.

Publisert 4. nov. 2010 14:23
Publisert 4. nov. 2010 14:18
Publisert 4. nov. 2010 14:11
Publisert 4. nov. 2010 13:51