Inga Bostad (Prorektor, UiO): Har realister behov for akademisk dannelse?

Fredagskollokvium

Sammendrag

Prorektor Inga Bostad har ledet Dannelsesutvalget for høyere utdanning og
vil i dette foredraget presentere innstillingen og reflektere over hva vi
bør lære studentene i dag. Hun vil stille spørsmål ved om det er noe som
binder universitetsstudiene sammen og om det er behov for et større vidsyn
og mer tid til kritisk refleksjon. Er kunnskapen verdinøytral? Hvilket
ansvar har vi i forhold til studentenes modning og vekst som mennesker?

Publisert 18. aug. 2009 08:32 - Sist endret 15. juni 2011 13:45