Prøveforelesning: Amir Hammami

M.Sc. Amir Hammami ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cosmological constant or Modified Gravity. When will we know?

Amir Hammami

Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

Se disputasen

For mer informasjon

Kontakt professor David Mota

Publisert 24. aug. 2016 11:22 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04