2017

Tidligere

Max Grönke
Tid og sted: 10. okt. 2017 10:1511:00, Rom 209 (Auditoriet), Svein Rosselands hus

M. Sc. Tone M. Ruud ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New discoveries in the outer solar system and their implications for the formation of the solar system.

Max Grönke
Tid og sted: 7. juli 2017 10:1511:00, Rom 209 (Auditoriet), Svein Rosselands hus

M. Sc. Max Grönke ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Who re-ionized the universe? Pros and cons of stars, quasars and other exotic alternatives.

Unni Fuskeland portrett.
Tid og sted: 6. juli 2017 10:1511:00, Rom 209 (auditoriet), Svein Rosselands hus

Cand. scient. Unni Fuskeland ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The cosmic neutrino background: prospects for detection and science.

Tid og sted: 10. feb. 2017 10:1511:00, Rom 209 (auditoriet), Svein Rosselands hus

M.Sc. Thomas Peter Golding ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Stellar magnetic cycles.