Prøveforelesning: Thomas Peter Golding

M.Sc. Thomas Peter Golding ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Stellar magnetic cycles.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon 

Kontakt hovedveileder Mats Carlsson

Publisert 30. jan. 2017 10:59 - Sist endret 8. jan. 2021 16:26