Disputas: Thomas Peter Golding

M.Sc. Thomas Peter Golding vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Non-equilibrium helium ionization in the solar atmosphere

Tid og sted for prøveforelesning

Thomas Peter Golding

Se prøveforelesning

Bedømmeleseskomité

Leder av disputas

Veiledere

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen

Avhandlingens tittel: Ikke-likevekts heliumionisering i solatmosfæren

Alt sollys vi mottar på jorden kommer fra solatmosfæren. Informasjon om de fysiske forholdene i solatmosfæren ligger kodet inn i lyset. Jeg har utviklet en numerisk modell som hjelper til å dekode denne informasjonen.

Solens atmosfære er betegnelsen på solens ytre lag. Her stiger gass fra solens indre opp og sender bølger gjennom atmosfæren. Fordi temperaturen her er veldig høy, vil gasspartiklene vibrere og fyke rundt. Av og til kræsjer de med et atom og slår løs et elektron – atomet ioniseres. Et atom kan også ioniseres av å bli eksponert for strålingen fra varm gass, til tross for at atomet selv kan befinne seg et kjølig sted. Graden av ionisering vil påvirke energibalansen og særskilt temperaturen i solatmosfæren.

Jeg har konstruert en modell av ioniseringen av atomer i solatmosfæren. Her kan tiden det tar for et atom å ionisere være like lang eller lengre enn den typiske tiden for endring av gasstrømninger. Dermed vil ioniseringen, eller energibalansen, ikke være i likevekt med gassens øvrige dynamikk. Den konstruerte modellen tar hensyn til dette og beskriver tidsutviklingen av atmosfærens tilstand, inkludert ioniseringsgraden.

Ved å bruke denne ikke-likevekt-modellen forklarer jeg hvorfor lyset strålt ut fra heliumatomer i solatmosfæren er så sterkt som det vi observerer. Dette har ikke vært mulig å forklare med modeller som antar en ioniseringsgrad i likevekt.

Publisert 30. jan. 2017 10:50 - Sist endret 18. aug. 2021 14:23