2009

Tidligere

Tid og sted: 23. okt. 2009 13:15, Rom 209, Svein Rosselands hus

M.Sc. Wojciech Jacek Miloch ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Numerical studies of interactions between finite-sized objects and plasmas

Tid og sted: 17. sep. 2009 13:15, Rom 209, Svein Rosselands hus

Licenciado en Física Juan Martínez-Sykora ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Flux emergence from the convection zone to the corona

Tid og sted: 17. juni 2009 13:15, Auditorium 202, Rosselands Hus

M. Sc. Jostein Riiser Kristiansen ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Beyond the minimal cosmological modell

Tid og sted: 12. juni 2009 13:15, Rom 209 (auditoriet)

Cand. scient. Anna Kathinka Dalland Evans ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mapping Dark Matter and Dark Energy