Disputas: Jostein Riiser Kristiansen

M. Sc. Jostein Riiser Kristiansen ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Beyond the minimal cosmological modell

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Steen Hannestad, Århus University, Denmark
Professor Licia Verde, ICREA and ICE, Barcelona, Spain
Professor Jan Trulsen, University of Oslo, Norway

Leder av disputas:  Professor Olav Kjeldseth-Moe

Veileder:  Øystein Elgarøy

Sammendrag

Hvor mange uventede ting er det plass til i universet vårt? I dag har vi en standardmodell for hvordan vi tror universet er skrudd sammen og hva det består av. Jeg har studert ulike utvidelser av denne enkleste standardmodellen. Ved å sammenligne teoretiske modeller med observasjoner har jeg satt grenser for hvor langt vekk fra standardmodellen det virkelige universet kan være. Blant annet har jeg sett på nøytrinoer. Dette er en type elementærpartikler som det er veldig mange av i universet, og som har en svært liten, men ukjent masse. Ved å studere hvordan massen til nøytrinoene påvirker de store strukturene i universet, har jeg satt grenser for hvor mye disse partiklene kan veie. I standardmodellen for universet tror man også at 95% av kosmos i dag består av mørk energi og mørk materie. Mørk energi er noe som virker med frastøtende tyngdekraft slik at universet utvider seg raskere og raskere. Mørk materie er en type partikler som ikke har elektriske ladninger og derfor er usynlige. Jeg har sett på modeller der disse to mørke ingrediensene kan "snakke" med hverandre og utveksle energi. Hvor mye mørk materie og mørk energi kan snakke sammen viser seg å avhenge av hvor mye nøytrinoene veier. Derfor vil kunnskap om for eksempel nøytrinoenes masse samtidig kunne lære oss mye om egenskapene til mørk energi og mørk materie. Jeg har også sett på hvordan eventuelle magnetfelt i det tidlige universet vil påvirke den kosmiske bakgrunnsstrålingen, som er mikrobølger fra universets barndom.

Arbeidet er utført ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Jan Trulsen.

Publisert 10. apr. 2012 10:23 - Sist endret 23. nov. 2017 10:19