Prøveforelesning: Jostein Riiser Kristiansen

M. Sc. Jostein Riiser Kristiansen ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The promise and challenges of 21 cm cosmology

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Jan Trulsen.

Publisert 11. apr. 2012 14:42 - Sist endret 24. feb. 2020 13:37