2010

Tidligere

Tid og sted: 12. juli 2010 10:00, rom 209 (auditoriet), Institutt for teoretisk astrofysikk

M.Sc. Øystein Rudjord ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The search for gravitational waves – past and future

Tid og sted: 15. juni 2010 10:15, rom 209 (auditoriet), Institutt for teoretisk astrofysikk

Cand. scient. Nicolaas Ervik Groeneboom ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Observational Evidence for and Against Dark Energy