Prøveforelesning: Nicolaas Ervik Groeneboom

Cand. scient. Nicolaas Ervik Groeneboom ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Observational Evidence for and Against Dark Energy

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Mats Carlsson.

Publisert 11. apr. 2012 14:50 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04