2006

Tidligere

Tid og sted: 29. juni 2006 14:15, Auditoriet, Institutt for teoretisk astrofysikk

Mari Anne Killie ved Institutt for teroetisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What heats the solar corona

Tid og sted: 15. feb. 2006 10:15, Auditoriet (rom 209) i Svein Rosselands hus, Blindern

Eirik Mysen ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What can information about comets tell us about the formation of the solar system?