Prøveforelesning: Eirik Mysen

Eirik Mysen ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What can information about comets tell us about the formation of the solar system?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Per Lilje.

Publisert 11. apr. 2012 15:43 - Sist endret 24. feb. 2020 13:10