2008

Tidligere

Tid og sted: 27. juni 2008 11:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.scient. Stein Vidar Hagfors Haugan ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Detection and characterization of Earth-like extrasolar planets

Tid og sted: 13. juni 2008 10:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.scient. Øystein Langangen ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The solar oxygen crisis – consequences for element abundances and helio-seismology